Zorg en welzijn BB

In deze beroepsrichting maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen die te maken hebben met zorg en welzijn. Dit gebeurt door middel van theoretische en praktische opdrachten, rollenspellen en ict-opdrachten.

Basis – en kaderberoepsgerichte leerweg heeft per week:

– WPS (werkplekkenstructuur)

– Theorie- en ict uren

– Koken

 

Gemengde leerweg heeft per week:

– WPS

– Theorie- en ict uren

 

WPS is gericht op zelfstandig werken, waarbij veel in groepen gewerkt wordt. Hierdoor is er vanzelf veel aandacht voor de sociale vaardigheden. Theorie en praktijk worden geïntegreerd, evenals ict. Door het nabootsen van een werkveld wordt er geleerd in een meer realistische omgeving en worden competenties (vaardigheden) geoefend die belangrijk zijn als basis bij een vervolgopleiding.

De verplichte profielvakken voor BBL en KBL die aan bod komen in leerjaar 3 zijn:

– Mens en gezondheid

– Mens en omgeving

– Mens en activiteit

– Mens en zorg

 

Voor GL zijn dit:

– Mens en activiteit

– Mens en zorg

 

De keuzevakken op S.G. Sint Ursula zijn de onderstaande. Deze volgen de leerlingen in leerjaar 4. De BBL en KBL-leerlingen kiezen er 4. De GL-leerlingen kiezen er 2.

– Kennismaking met uiterlijke verzorging

– Welzijn kind en jongere

– Technologie in de zorg

– Voorkomen van ongevallen en EHBO

– Assisteren in de gezondheidszorg

– Welzijn volwassenen en ouderen

– Gastheerspecialisatie

– Keukenspecialisatie

De laatste twee zijn alleen in combinatie met elkaar te kiezen.

De methode die we voor alle 3e en 4e jaars gebruiken, De Uitgeversgroep, is speciaal geschreven voor WPS-lessen. Deze gaat uit van de praktijk: de leerling wordt met behulp van opdrachten aangezet tot praktisch werken in werkpleksimulaties.