Leerlingcoördinatoren

Onze school heeft vier leerlingcoördinatoren. Een voor de brugklassen, een voor vmbo, een voor de onderbouw havo/vwo en een voor de bovenbouw havo/vwo. De leerlingcoördinator is de schakel tussen de mentor en de rest van de organisatie. Verzuim, verlof en veranderingen van profiel zijn voorbeelden van zaken waarvoor men bij de leerlingcoördinator terecht kan. Vaak zijn dit vragen van organisatorische aard, maar een leerlingcoördinator treedt ook disciplinerend en sanctionerend op. Bijvoorbeeld bij ongeoorloofd verzuim en lesverwijderingen. Daarnaast staan de leerlingcoördinatoren ook altijd klaar voor leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben op het gebied van zorg.

Leerlingcoördinatoren brugklas
Mevr. Vera Egges – v.egges@ursula.nl
Mevr. Pam v/d Hombergh – p.vandenhombergh@ursula.nl
Leerlingcoördinator 2/3/4 vmbo-t
Mevr. Petra Koolen – p.koolen@ursula.nl
Leerlingcoördinator 2/3 havo/vwo
Dhr. J. Verstappen – j.verstappen@ursula.nl
Leerlingcoördinator 4/5 havo
Dhr. T. Beek – t.beek@ursula.nlLeerlingcoördinator 4/5/6 vwo
Dhr. Ruud Hermans – ruud.hermans@ursula.nl