Missie

Sint Ursula staat voor activerend en actueel onderwijs, gericht op het samen ontwikkelen van talenten, in verbinding met de omgeving. De school streeft daarbij naar onderwijs van kwalitatief hoog niveau in een veilige omgeving met aandacht voor een brede vorming van haar leerlingen in een sfeer van respect en vertrouwen.

Uitgangspunt daarbij vormen de talenten van de (individuele) leerling. Onder de deskundige begeleiding van haar personeel stimuleert de school de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen om ze optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en een volwaardig functioneren in onze maatschappij. De school streeft naar een optimale ontplooiing van talenten door creativiteit te stimuleren en ruimte te geven aan maatschappelijke en sociale activiteiten.