Kangoeroeklas

De Kangoeroeklas bestaat sinds 2012 en is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs (groep 8) die door inzet, motivatie en prestaties hebben laten zien wat extra’s te kunnen doen.

De Kangoeroeklas past in het kader van Passend Onderwijs en het tegemoet komen aan bepaalde onderwijsbehoeften van meer/hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen willen zoveel mogelijk werken binnen hun reguliere groep met leeftijdsgenootjes, maar daarnaast moeten deze leerlingen de mogelijkheid geboden worden om samen te werken met ontwikkelingsgelijken: leerlingen die denken en werken op een vergelijkbaar cognitief niveau.

De leerlingen van de kangoeroeklas zijn afkomstig van diverse basisscholen in de regio. De selectie van deze leerlingen vindt plaats op de toeleverende basisscholen. Zij geven aan van welke leerlingen zij denken het meeste gebaat te zijn bij het volgen van de lessen in de kangoeroeklas. De werkgroep “Kangoeroeklas”, met vertegenwoordigers van SPOLT, Wijzers in onderwijs en Sint Ursula, neemt uiteindelijk de beslissing wie er geplaatst worden. Er wordt daarbij goed gelet op intelligentie, motivatie en creativiteit. De ouder(s)/verzorger(s) van geselecteerde leerlingen worden vervolgens uitgenodigd op school voor een informatiebijeenkomst waar de opzet en organisatie verder worden uitgelegd; ook presenteren de modulegevers dan hun moduleprogramma en de theoretische achtergrond waarop hun module gebaseerd is.

De geselecteerde leerlingen gaan vervolgens gedurende 12 weken aan de slag met vier uitdagende modules met onderwerpen die buiten het normale curriculum vallen. Hieronder een overzicht van de modules in het schooljaar 2021-2022:

ICT-Grafisch

Robin Ramaekers leert de leerlingen kritisch te kijken naar afbeeldingen, drukwerk, websites en andere media. De kinderen maken kennis met professionele programmatuur waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. photoshop, typografie en InDesign. Bestaande foto’s worden bewerkt tot een nieuw product.

Wereldnieuws en wereldreizen

In dezelfde periode gaan de leerlingen bij Margriet Crasborn op zoek naar hun eigen interesses in wereldnieuws waarbij elke leerling individueel een digitale krant maakt. Tijdens het tweede gedeelte van deze module wordt in groepjes een wereldreis samengesteld en beschreven in een eigen reisfolder.

 

Een nieuwe geschiedenis

Wat zou er gebeurd zijn als een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis anders zou zijn gelopen? Wat als Napoleon de slag bij Waterloo wel had gewonnen? Hoe was de geschiedenis dan verder gegaan? Spannende vragen waarop we het antwoord natuurlijk niet weten, maar waar je wel jouw fantasie volledig op los kunt laten. Daarnaast wordt er gekeken naar beroemde filosofen en hun gesprekstechnieken.

Beeldend

Naast kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, schenkt Rina Willekens in de module Beeldend ook aandacht aan kunstfilosofie als voeding voor diverse praktijkopdrachten. Er is naast het product vooral aandacht voor het maakproces. En natuurlijk staat de vraag “Wat is kunst?” hierbij centraal. Tijdens de afsluiting van de kangoeroeklas op woensdagmiddag 16 maart 2022 zullen de leerlingen weer prachtige creaties presenteren, gemaakt van verrassende materialen.