Leerjaren

LEERJAARINFORMATIE

Hieronder informatie over de verschillende leerjaren van het vmbo-t

vmbo 2

In de tweede klas krijg je les in 15 vakken. Elk vak doet dat met zijn eigen werkvormen zodat je lesdag dynamisch is.
Je hebt in dit leerjaar de keuze om iPad-onderwijs te volgen. In de iPadklassen wordt gewerkt met werkvormen die mogelijk gemaakt worden door het gebruik van dit device. Ook de boeken en de meeste werkboeken staan op de iPad. Je leert daarbij ook omgaan met de afleidingen die een tablet biedt. Indien je niet voor de iPad-klas kiest, krijg je les waarbij gewoon gebruik wordt gemaakt van boeken en werkboeken.
Bij Verbindend Leren ga je ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat je kan en (nog) niet kan. Je bezoekt 4 MBO-opleidingen om eens te snuffelen aan de diverse richtingen en je (meer) bewust te worden van je interesses. Zo ga je naar de sectoren Groen, Techniek, Economie en Zorg van het MBO in onze regio. Op deze wijze krijg je al een indruk van wat wel en niet bij je past.
Je kiest in de tweede klas de vakken die je gaat volgen in het derde leerjaar. Een (groot) deel van de vakken is verplicht voor alle leerlingen. Van de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Beeldende Vorming en Frans kies je er twee. Van dat pakket dient Aardrijkskunde of Geschiedenis in ieder geval deel uit te maken.

vmbo 3

In het derde leerjaar wordt begonnen met het examenprogramma. De leerlingen van 3 VMBO-T sluiten aan het einde van het derde jaar de vakken Maatschappijleer en Kunstvakken 1 (Muziek en CKV) af.
In de loop van dit jaar wordt door de leerling(e) in overleg met de ouders, de mentor, de schooldecaan en de docenten een definitieve sectorkeuze gedaan, waarbij rekening moet worden gehouden met de interesses en de aanleg van de leerling(e) en de eisen die de vervolgopleidingen stellen. De leerlingen kiezen een van de volgende sectoren:

– Techniek – Zorg en welzijn – Economie

Aan de sector is een vakkenpakket gekoppeld. Dit vakkenpakket bestaat uit drie delen:
1. een gemeenschappelijk deel
2. een sectordeel
3. een vrij deel

De leerlingen op het VMBO-T volgen in leerjaar 4 een aantal verplichte vakken (gemeenschappelijk deel), een aantal vakken dat verplicht is binnen de gekozen sector (sectordeel) en een aantal keuzevakken (vrije deel). Naast de verplichte zeven vakken kan een leerling onder bepaalde voorwaarden een achtste theorievak kiezen.
Keuzeformulier klas 3

vmbo 4

Het vierde leerjaar is met name gericht op de voorbereiding op het examen. Vrijwel alle vakken hebben een Centraal Examen (CE). Alle vakken hebben SchoolExamens (SE). Tijdens het vierde leerjaar zal de leerling een aantal handelingsdelen moeten maken. Dit zijn vaak verslagen van activiteiten of gelezen boeken. Tevens zal de leerling zijn sectorwerkstuk voldoende moeten afsluiten.

Het eindexamen VMBO-T bestaat uit twee gedeelten. Een schoolexamen (SE) tijdens het derde en vierde schooljaar en een landelijk centraal examen (CE) aan het einde van het vierde jaar. Bij de start van het derde en vierde leerjaar is voor de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschikbaar. Hierin staat precies wanneer een schoolexamentoets gepland staat en wat de stof voor die schoolexamentoets is.

En daarna …?

Van VMBO-T naar HAVO
De leerlingen van de theoretische leerweg hebben de mogelijkheid om door te stromen naar het HAVO. Die doorstroming is echter afhankelijk van het gekozen pakket, de cijfernormen en de adviezen van de vakdocenten. Natuurlijk zijn een goede motivatie en inzet erg belangrijk om succesvol te kunnen doorstromen.

Van VMBO-T naar het MBO
Met je VMBO-diploma kun je doorstromen naar een vervolgopleiding waar je een echt beroep leert. Het MBO is verdeeld in vier sectoren: economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn. Er zijn vier niveau´s in het MBO, niveau 1 tot en met 4. Met een VMBO-diploma hangt het van je leerweg en je gekozen sector af wat er mogelijk is.
* Niveau 1 is de assistentenopleiding: eenvoudige uitvoerende werkzaamheden.
* Niveau 2 is de opleiding basisberoepsbeoefenaar: uitvoerende werkzaamheden. Voor niveau 2 moet je minimaal de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO hebben.
* Niveau 3 is de vakopleiding: volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden.
* Niveau 4 is de middenkaderopleiding: volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede inzetbaarheid.
Voor niveau 3 en 4 moet je minstens de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg van het VMBO hebben gedaan. Soms zijn er andere toelatingseisen.

Meer informatie op de pagina’s van het decanaat.