SoVa

SOCIALE VAARDIGHEDEN

De trainingen ‘Sociale Vaardigheden’ zijn vooralsnog bedoeld voor de leerlingen van de onderbouwklassen.

Na overleg met conrector, mentor en vakdocenten worden leerlingen uitgenodigd voor een intake-gesprek. Hierin wordt de leerling de bedoeling van de training uitgelegd. Na overleg met zijn ouders besluit de leerling of hij deelneemt aan de training.
Deze cursus bestaat uit een twaalftal bijeenkomsten van anderhalf uur. In elke les staat een positief geformuleerde leuze centraal. In een veilige omgeving leren leerlingen via rollenspelen hoe ze moeten reageren en handelen in bepaalde situaties.
Ook nu zijn er weer twee ouderavonden: een informatieve avond voor aanvang van de cursus en een slotavond, waarbij alle deelnemers voor de ogen van hun ouders het geleerde in praktijk trachten te brengen. Ook nu tonen evaluaties van leerlingen, hun ouders, vakdocenten en mentoren aan, dat de meeste leerlingen erg veel baat hebben bij deze cursus, die gegeven wordt onder de naam: “Mag ik meedoen?”

De trainingen worden verzorgd door de Leerlingbegeleiders, mevr. D. Nijs en dhr. R. van Helden.