De mentor

De belangrijkste schoolfunctionaris voor ouders en leerlingen is de mentor. Hij is de coach en de spil die de zorg en begeleiding voor een bepaalde mentorgroep op zich neemt. De mentor zorgt er voor dat de leerling zich op school thuis voelt en derhalve goed kan functioneren. Ook begeleidt de mentor de leerlingen bij de studie- en beroepskeuze. Hierbij is het van belang dat de leerling een evenwichtige kijk op zichzelf ontwikkelt. De mentor helpt de leerling de vraag “Wat wil ik?” te beantwoorden. De mentor zorgt voor de noodzakelijke contacten tussen ouders en school, wijst tijdig op problemen en probeert samen met de vakdocenten de leerlingen een juiste studiehouding bij te brengen.