Exacte vakken

De exacte vakken vormen het tweede grote vakkenblok. Centraal hierbij staat het vak Wiskunde (in combinatie met Rekenen).

Rekenen-Wiskunde vormt de basis van de vakgebieden waarbij methoden uit de wiskunde worden toegepast: de natuurwetenschappen (Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en ANW), techniek en informatica.

ANW staat voor Algemene Natuurwetenschappen en is een vak dat alle leerlingen van vwo wordt aangeboden om in ieder geval kennis genomen te hebben van de natuurwetenschappelijke methode. Dit vak wordt in schooljaar 2015-2016 voor het laatst in V5 als apart vak gegeven.