VWO plus brugklas

Sinds 2008 werken we op SG St. Ursula met de VWO-plus-brugklas. Dit is een klas op VWO-niveau waar de leerlingen een uitdaging op niveau wordt geboden.

Brugklas

Om in deze VWO-plus-brugklas geplaatst te worden dient de leerling aan een aantal criteria te voldoen:
– de leerling heeft van de Basisschool een VWO-advies gekregen
– de leerling heeft in zijn LVS uitsluitend I-scores
– de leerling scoort bovengemiddeld op de IST- en de FES-test*
– de leerling heeft een goede leerinstelling en motivatie

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de VWO-plus-klas komen op uitnodiging van SG St. Ursula twee testen maken: (1) de IST: een intelligentiestructuurtest, die de parate kennis meet en (2) de FES: een motivatietest, die meet in hoeverre een leerling bereid is zich extra in te spannen. Deze IST en FES worden woensdag 10 april 2024 afgenomen in nauwe samenwerking met het CBO (Centrum voor Begaafdheids-Onderzoek) in Nijmegen.

De leerlingen in de VWO-plus-klas krijgen in principe op VWO-niveau les, maar er wordt dieper op de stof ingegaan; ook wordt er meer verrijking aangeboden. Verder streven we ernaar om in deze klas een aantal vakoverstijgende projecten aan te bieden, waarbij een aantal vakken met elkaar verbonden worden. De leerlingen in de VWO-plus-klas hebben een even grote overstap te maken van groep 8 naar de brugklas als andere leerlingen, daarom houden deze leerlingen in de eerste periode (tot begin januari) even veel mentorlessen als in de reguliere klassen met vooral veel aandacht voor leren leren. Ná de eerste periode krijgen deze leerlingen vijf verrijkingsmodules aangeboden, te weten: kunst, muzikale vorming, kennismaking met klassieke talen, recht en retorica en een culinaire wereldreis. Deze modules worden allemaal afgesloten met een toets of werkstuk; het cijfer hiervoor telt echter niet mee bij de bevordering naar klas twee, maar wordt wel vermeld op een modulekaart die bij het laatste rapport wordt gevoegd. Dit cijfer zegt iets over de inspanningsbereidheid van de leerling.

De leerlingen van de VWO-plus-klas gaan in principe allemaal naar Gymnasium 2 tenzij er in de loop van het brugklasjaar blijkt dat dit te zwaar voor hen is.