VWO plus brugklas

Sinds 2008 werken we op SG St. Ursula met de VWO-plus-brugklas. Dit is een klas op VWO-niveau waar de leerlingen een uitdaging op niveau wordt geboden.

Brugklas

Om in deze VWO-plus-brugklas geplaatst te worden dient de leerling aan een aantal criteria te voldoen:
– de leerling heeft van de Basisschool een VWO-advies gekregen
– de leerling heeft in zijn LVS uitsluitend A-scores
– de leerling scoort bovengemiddeld op de IST- en de FES-test*
– de leerling heeft een goede leerinstelling en motivatie

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de VWO-plus-klas komen op uitnodiging van SG St. Ursula twee testen maken: (1) de IST: een intelligentiestructuurtest, die de parate kennis meet en (2) de FES: een motivatietest, die meet in hoeverre een leerling bereid is zich extra in te spannen. Deze IST en FES wordt woensdag 20 maart 2019 afgenomen in nauwe samenwerking met het CBO (Centrum voor Begaafdheids-Onderzoek) in Nijmegen.

De leerlingen in de VWO-plus-klas krijgen in principe op VWO-niveau les, maar er wordt dieper op de stof ingegaan; ook wordt er meer verrijking aangeboden. Verder streven we ernaar om in deze klas een aantal vakoverstijgende projecten aan te bieden, waarbij een aantal vakken met elkaar verbonden worden. De leerlingen in de VWO-plus-klas hebben een even grote overstap te maken van groep 8 naar de brugklas als andere leerlingen, daarom houden deze leerlingen in de eerste periode (tot half november) even veel studielessen als in de reguliere klassen met vooral veel aandacht voor leren leren. Ná de eerste periode wijzigen deze studielessen echter. Dan krijgen deze leerlingen vier verrijkingsmodules aangeboden, te weten: science, muzikale vorming, kennismaking met klassieke talen en geschiedenis. Deze modules worden allemaal afgesloten met een toets of werkstuk; het cijfer hiervoor telt echter niet mee bij de bevordering naar klas twee, maar wordt wel vermeld op een modulekaart die bij het laatste rapport wordt gevoegd. Dit cijfer zegt iets over de inspanningsbereidheid van de leerling.

De leerlingen van de VWO-plus-klas gaan in principe allemaal naar Gymnasium 2 tenzij er in de loop van het brugklasjaar blijkt dat dit te zwaar voor hen is.


Hogere leerjaren

Voor de vwo-leerlingen die iets extra’s willen, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan modules. Hieronder een overzicht van de modules die aangeboden worden in de leerjaren 2 t/m 5.

Klas 2

In leerjaar twee kunnen leerlingen op twee extra modules intekenen.
Het betreft het de modules Debatteren en Spaans. De laatste module is speciaal voor de gymnasiasten bedoeld.

Klas 3

In het derde leerjaar worden eveneens twee modules aangeboden.
Het zijn de modules Sterrenkunde en Wereldkeuken

Klas 5

Op 5 VWO wordt aan de leerlingen een aantal modules aangeboden waarop vrij kan worden ingetekend.
De laatste schooljaren hebben onder meer onderstaande modules op het programma gestaan:

 • Zebra wiskunde
 • Inleiding programmeren
 • Vajra-meditatie
 • De relativiteitstheorie
 • Psychologie en sociologie
 • (St)erven is vooruitzien
 • Excel
 • Fin de siècle
 • Hitler en Stalin
 • Kansrekening
 • Tijd, een onbergijpelijk fenomeen
 • Business en ethiek
 • Tekenen extra
 • 3D vormgeving
 • Dramaturgie