Leerjaar 3

In leerjaar 3 kiezen de leerlingen een van de vier profielen: zorg&welzijn, economie, landbouw of techniek. Alle leerlingen bezoeken een bedrijf: verbindend leren t3. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met LOB-activiteiten.

De volgende activiteiten staan op het programma:

 • Voorlichting aan de ouders inzake de keuze door decaan;
 • Drie decaanlessen met informatie over keuze, vervolgonderwijs en leerlingen maken de Typevragenlijst;
 • Onderzoek naar capaciteiten, leer- en studievaardigheden en interesses door adviesbureau Profiel-ASL;
 • Verbindend leren t3;
 • De leerling is verplicht zelfstandig minstens één meeloopdag met interview te organiseren;
 • Individuele gesprekken tussen leerlingen en mentoren en/of decaan over te kiezen vakken en profiel;
 • Vakinstructielessen door alle vakdocenten in januari over de inhoud van hun vak in de bovenbouw en de mogelijkheden ermee bij de vervolgopleidingen;
 • Adviezen door alle vakdocenten over capaciteiten en inzet van leerlingen voor hun vak;
 • Aparte ouderavond voor leerlingen en ouders van de keuzeklassen over de gemaakte keuze en adviezen (onderaan de pagina staat de link naar de handleiding aanmelden ouderavond);
 • Keuzeformulier eind januari; gebruik het keuzeformulier leerjaar 3 VMBO-T;
 • Leerlingen gaan aan de slag met LOB-activiteiten.

Ter voorbereiding op de sectorkeuze maakt de leerling de testen van Profiel ASL en bezoekt een bedrijf en werkplekken in het kader van verbindend leren t3. In overleg met mentor en decaan organiseert de leerling zelf een meeloopdag bij bedrijf of mbo-school. Iedereen maakt de Typevragenlijst in de mentorles. Daarnaast kan de leerling zelf nog kiezen uit één andere LOB-activiteit: mbo-avond of  open dag. LOB-ervaringen worden opgeslagen in het beroepskeuzedagboek.


De pakketkeuze digitaal invullen 

Jouw keuze geef je door via het roosterprogramma Zermelo.

Invullen pakketkeuze door de leerling

 1. Ga naar de roosterwebsite: https://ursula.zportal.nl
 2. Log in met: gebruikersnaam (dit is je leerlingnummer) en je wachtwoord van school.
 3. Klik op de optie “Mijn Keuzepakket” en klik op de knop invullen.
 4. Volg de instructies op het scherm.
 5. Overweeg goed of je in het vrije deel een extra vak wilt kiezen (laatste keuzescherm vóór het pakketoverzicht). Deze keuze wordt alleen toegestaan als je de norm voor het extra vak haalt.
 6. Als je het formulier hebt ingevuld krijg je het pakketoverzicht te zien.
 7. Klik op “Inleveren” om je keuze af te ronden.

Aanmelden voor de ouderavond

U kunt zich aanmelden voor de ouderavond via Magister. Uitleg over de procedure staat in de handleiding ouderavond.