Medezeggenschapsraad

De school beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De raad bespreekt met de schoolleiding beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd.

Verslagen van de vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat van de MR. Dit is bereikbaar via ruudhermans@ursula.nl

 

Namens de ouders:
Mevr. M. Geurts margo.geurts@hetnet.nl
Mevr. I. Mathijsen ilona.mathijsen@me.com
Dhr. H. Noordermeer hejageba@gmail.com
Dhr. G. Schroen geertschroen@home.nl
Namens de leerlingen:
mevr. L. Donkers 13553@leerling.ursula.nl
mevr. N. Geraedts 12917@leerling.ursula.nl
dhr. P. Geuze 13158@leerling.ursula.nl
dhr. W. Reijnen 12803@leerling.ursula.nl
Namens het personeel:
Mevr. S. Bongers MEd s.bongers@ursula.nl
Mevr. N. Hutjens n.hutjens@ursula.nl
Dhr. R. Hermans ruud.hermans@ursula.nl Secretaris
Dhr. W. Kiggen w.kiggen@ursula.nl Voorzitter
Dhr. T. Linssen t.linssen@ursula.nl
Dhr. J. Rademacher j.rademacher@ursula.nl
Dhr. J. Roumen j.roumen@ursula.nl
Dhr. N. Roumen n.roumen@ursula.nl

 

Bekijk ook het leerlingenparticipatiebeleid