Oudergeleding MR

De school beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De raad bespreekt met de schoolleiding beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd.

 
Het secretariaat van de MR is bereikbaar via [email protected]

Namens de ouders:
Mevr. H. Claessen henrietteclaess[email protected]
Mevr. M. Geurts [email protected]
Mevr. J. Mathijsen [email protected]
Dhr. P. Steuten [email protected]

Namens de leerlingen:
Josefien Boonen
Lara Jeuriens
Willemien Levels
Ayla Severens

Namens het personeel:
Dhr. M. Bonten [email protected]
Dhr. dr. L. Custers [email protected] Secretaris
Dhr. drs. J. van Hensberg [email protected]
Dhr. W. Kiggen [email protected] Voorzitter
Dhr. T. Linssen [email protected]
Dhr. J. Roumen [email protected]
Dhr. N. Roumen [email protected]