Medezeggenschapsraad

De school beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De raad bespreekt met de schoolleiding beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd.

Verslagen van de vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat van de MR. Dit is bereikbaar via [email protected]

 

Namens de ouders:
Mevr. M. Geurts [email protected]
Mevr. I. Mathijsen [email protected]
Dhr. H. Noordermeer [email protected]
Dhr. G. Schroen [email protected]
Namens de leerlingen:
mevr. L. Donkers [email protected]
mevr. N. Geraedts [email protected]
dhr. P. Geuze [email protected]
dhr. W. Reijnen [email protected]
Namens het personeel:
Mevr. S. Bongers MEd [email protected]
Mevr. N. Hutjens [email protected]
Dhr. R. Hermans [email protected] Secretaris
Dhr. W. Kiggen [email protected] Voorzitter
Dhr. T. Linssen [email protected]
Dhr. J. Rademacher [email protected]
Dhr. J. Roumen [email protected]
Dhr. N. Roumen [email protected]

 

Bekijk ook het leerlingenparticipatiebeleid