Medezeggenschapsraad

De school beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De raad bespreekt met de schoolleiding beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd.

Verslagen van de vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat van de MR. Dit is bereikbaar via ruudhermans@ursula.nl

 

Namens de ouders:
Mevr. M. Kessels
Mevr. I. Mathijsen ilona.mathijsen@me.com
Mevr. M. Reijnders
Namens de leerlingen:
dhr. B van den Berg
 
mevr. L. Donkers 13553@leerling.ursula.nl
mevr. N. Geraedts 12917@leerling.ursula.nl
dhr. W. Reijnen
 
Namens het personeel:
Mevr. S. Bongers MEd s.bongers@ursula.nl
Mevr. N. Hutjens n.hutjens@ursula.nl
Dhr. R. Hermans ruud.hermans@ursula.nl Secretaris
Dhr. T. Linssen t.linssen@ursula.nl
Dhr. J. Rademacher j.rademacher@ursula.nl
Dhr. R. Rijks r.rijks@ursula.nl
Dhr. J. Roumen j.roumen@ursula.nl
Dhr. N. Roumen n.roumen@ursula.nl Voorzitter

 

Bekijk ook het leerlingenparticipatiebeleid