L.O.B. tweede fase

Nadat de leerlingen in de 3e klas een profiel hebben gekozen, gaan ze in de 2e fase op zoek naar een passende vervolgopleiding.

In het begin van het vierde leerjaar (havo / vwo) krijgen ze uitleg over de manieren waarop ze zich verder kunnen oriënteren op hun toekomst. Daarbij worden ze begeleid door hun mentor die op zijn beurt ondersteund wordt door de decaan.

In de tweede fase werken de leerlingen met de Studieloopbaanplanner in het Beroepskeuzedagboek. Dit is het vervolg op de Profielkiezer waarmee ze in de derde klas hebben gewerkt. De Studieloopbaanplanner is een digitale methode. Op gezette tijden werken de leerlingen onder begeleiding van hun mentor hieraan. Verslagleggingsformulieren van onder andere bezoeken aan open dagen, meeloopdagen en informatieavonden kunnen ze online invullen. Verslagen van andere LOB-activiteiten kunnen ze uploaden in het digitale portfolio.
De mentor zal geregeld de voortgang van de LOB-activiteiten met de leerlingen bespreken.
Tijdens het vierde leerjaar bezoeken de 4 havo leerlingen de havo 4 dagen te Venlo en de 4 vwo leerlingen een universiteit.

In het eindexamenjaar vullen de leerlingen op individuele wijze de overige LOB-activiteiten in, kenmerkend zijn de activiteiten met betrekking tot de toekomstige opleiding. De leerlingen kunnen ook in het examenjaar gebruik maken van de Xplorer en de Xprt uit het Beroepskeuzedagboek.

In het eindexamenjaar komt de decaan  een keer in de les aan het begin van het schooljaar. Hij vertelt over aanmeldingsprocedures, open dagen en voorlichtingsdagen.

Het LOB-programma wordt in het eindexamenjaar afgerond met een presentatie van de gekozen opleiding die de leerling wilt gaan volgen, of een groepsgesprek.