Internationalisering

Ursula is overtuigd van het grote belang van internationale contacten voor haar leerlingen. Al vele jaren organiseert de school daarom internationale uitwisselingen met scholen uit diverse landen. De deelnemende leerlingen ontvangen de gasten thuis en verblijven ook in het buitenland bij de gezinnen van de leerlingen. Dit leidt tot zeer intensieve, leerzame en onvergetelijke ervaringen.

Door heel Europa en zelfs daarbuiten

In de jaren dat Ursula uitwisselingen organiseert, werden al diverse landen bezocht. Op het programma stonden landen als Tsjechië, Polen, Spanje en Frankrijk. Zelfs werd de grens van Europa overschreden door een uitwisseling met een school in Turkije.  In schooljaar 2018-19 is er voor de leerlingen van het vmbo een project georganiseerd met een school in het Italiaanse Cremona.

Erasmus+

In de schooljaren 2017-18 en 2018-19 neemt onze school deel aan een Eramus+ project. Aan dit project nemen naast Sint Ursula scholen uit Portugal, Slowakije, Italië en Spanje deel. Met deze samenwerking hopen ze zowel de leerlingen als de docenten meer te leren over het beginnen van een start-up, een bedrijf dat een innovatieve dienst of product aanbiedt. De docenten ontwikkelen voor de leerlingen allerlei opdrachten en werkvormen die betrekking hebben op alles wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Uiteindelijk leidt dit in de zomer van 2019 tot een iBook waarin alle lesideeën verzameld zijn en dat docenten in heel Europa kunnen gebruiken bij het voorbereiden van een project over dit onderwerp. Voor de leerlingen kan het kennismaken met de mogelijkheden van een eigen bedrijf een eye-opener voor de toekomst zijn.

Tijdens de bijeenkomsten komen leerlingen uit alle landen samen (minimaal vijf per land). Ze leren zo niet alleen hoe een start-up in elkaar steekt, maar ook om in een internationale groep samen te werken. Omdat de voertaal Engels is, zijn de leerlingen gedwongen de hele week in die taal te communiceren, een boost voor de spreekvaardigheid. Tel daar nog bij op dat een verblijf in een gastgezin een grondige kennismaking met een andere Europese cultuur oplevert en het nut van dit project wordt duidelijk.

De Europese Unie stelt jaarlijks veel subsidiegeld beschikbaar om dit soort projecten tussen onderwijsinstellingen mogelijk te maken. Ook dit project is door de Europese Unie medegefinancierd.

Van elk van de bijeenkomsten is een uitgebreid verslag gemaakt. Deze zijn hier te lezen.