L.O.B.

De keuzebegeleiding op het vmbo is verspreid over drie leerjaren.

  • In leerjaar 2 worden er enkele vakken gekozen en start het traject Verbindend Leren met een bezoek aan alle vier de profielen in het MBO.
    Naar leerjaar 2
  • In leerjaar 3 staat de profielkeuze op het programma en bij Verbindend Leren een bedrijfsbezoek.
    Naar leerjaar 3
  • In leerjaar 4 ten slotte kiezen de leerlingen de vervolgopleiding of doorstroom naar havo. Bij Verbindend Leren staat een stage van een week op het programma.
    Naar leerjaar 4

 

Bekijk hier het Informatieboekje voor ouders over LOB: het keuzetraject, het vervolgonderwijs en het loopbaandossier