Heythuysen

De brugklas

Je bent aan het uitzoeken naar welke school je volgend jaar het beste kunt gaan. Je wilt over de scholen in de omgeving natuurlijk zoveel mogelijk te weten komen. Dat is erg belangrijk, want op die nieuwe school zul je een paar jaar doorbrengen. Als je kiest voor het VMBO, dan zou je naar Ursula in Heythuysen kunnen komen. 

We hebben verschillende soorten brugklassen op onze school:

 • De GT-klas: leidt op voor de Theoretische- en Gemengde leerweg. 
 • De K- klas: leidt op voor de Kaderberoepsgerichte leerweg. 
 • De B-klas: een kleine groep voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en die in principe voorbereid op de Basisberoepsgerichte leerweg
 • De B-K-GT SYNTHESEKLAS voor leerlingen die extra sociaal- emotionele ondersteuning nodig hebben. 

In welk soort brugklas je komt hangt af van het advies dat je krijgt van de basisschool. In elk geval kom je in een klas met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn: niet alleen nieuwe vakken en nieuwe leraren, maar ook veel nieuwe kinderen om je

heen. Er komen meestal ook een paar vrienden of vriendinnen van je basisschool, die hetzelfde advies hebben als jezelf, bij je inde klas. We beginnen het schooljaar met de introductiedagen. Daar leer je de nieuwe klasgenoten kennen en ook je mentor, leraren en medewerkers van school.

De mentor

Van je nieuwe leraren is de mentor degene met wie jij en je ouders het meeste contact zullen hebben. De mentor heeft de speciale zorg voor jou en je klas. Hij helpt jullie om de brugperiode goed door te komen, gaat mee op kamp, verzorgt informatie- en gespreksavonden voor je ouders, komt op huisbezoek, heeft gesprekken met jou en je ouders en geeft ook begeleiding. Bij de mentor kun je terecht met vragen over de studie, maar ook als je ‘t moeilijk zou hebben met andere dingen op school. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij je teamleider.

De studie

Ja, nu heb je al van alles gelezen, maar nog heel weinig over de studie, over het leren. Toch kom je in de eerste plaats dáárvoor naar school. Per dag heb je gemiddeld 7 lessen. Een paar vakken zijn nieuw voor de meeste brugklassers:

 • Natuur-/scheikunde
 • Economie
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Sector-oriëntatie Economie
 • Sector-oriëntatie Zorg en Welzijn
 • Sector-oriëntatie Techniek

Genius Hours/Begeleidingslessen/Verrijking

Op allerlei gebieden kun je tijdens deze lessen ondersteuning krijgen, zoals voor Nederlands, wiskunde, Engels en Rekenen, maar ook hoe we er samen voor kunnen zorgen dat je graag naar school komt. Daarnaast bieden we verrijkingslessen aan, zoals Spaans, fotografie, dier enz.

Boekenuitleen

Voor zoveel vakken heb je natuurlijk heel veel boeken en andere spullen nodig. Je ouders hoeven geen schoolboeken te huren of te kopen. De school zorgt voor gratis schoolboeken. De school blijft eigenaar van de boeken.

Gratis zijn: 

 • leerboeken, werkboeken, project- of tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school.
 • het gebruik van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties)

Niet gratis zijn:

 • atlassen, woordenboeken, rekenmachines en schort.
 • zaken als laptops, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen en dergelijke.

Je ouders/verzorgers zijn net zo benieuwd als jij, hoe het er in de brugperiode aan toegaat en hoe dat jou zal bevallen. We zullen hen dus heel goed op de hoogte houden. Ze worden uitgenodigd voor ouderavonden waar ze allerlei informatie krijgen. Er zijn ook avonden waarop je ouders/verzorgers met de mentor, de teamleider of met een paar van je leraren kunnen praten. Via internet kunnen ze bekijken welke cijfers jij voor je toetsen haalt.

En natuurlijk krijg je rapporten over je vorderingen op school; dat zijn er twee per jaar. 

Het schoolleven

Je zult begrijpen dat je op school en thuis heel wat moet leren. Dat is zeker ook de bedoeling van onze school: leerlingen en leraren moeten er samen flink aan werken dat er zo goed mogelijk gepresteerd wordt. Maar bij hard werken hoort ook ontspanning en een school

is meer dan alleen maar leren. Je zult op Ursula ook samen met je klasgenoten aan allerlei activiteiten kunnen meedoen. Dat begint al met de introductiedagen; maar in alle leerjaren zijn er ook sportdagen, activiteiten-dagen, excursies en natuurlijk het schoolkamp in leerjaar 1. 

Ook dat hoort bij het schoolleven.