Leerjaar 3

LEERJAAR 3HV

In leerjaar 3 van het havo en het vwo begint de voorbereiding van de profielkeuze voor het vierde jaar. De activiteiten in dit jaar zijn dan ook allemaal gericht op die belangrijke keuze.

De volgende activiteiten staan op het programma:

 • Voorlichting van de ouders inzake de profielen door mentoren en decanen;
 • Onderzoek van de leerlingen naar capaciteiten, interesse en studievaardigheden door adviesbureau Profiel-ASL;
 • Voorbereiding van de profielkeuze met behulp van de methode “Profielkiezer” door de mentor;
 • Individuele gesprekken tussen leerlingen en mentoren en/of decanen over te kiezen profielen;
 • Een tweetal decaanlessen, waarin onder andere het keuzeformulier wordt toegelicht
 • Vakinstructielessen door alle vakdocenten in januari over de inhoud van hun vak in de bovenbouw en de mogelijkheden ermee in de vervolgopleidingen;
 • Adviezen door alle vakdocenten over capaciteiten en inzet van leerlingen voor hun vak;
 • Profielkeuze eind januari;
 • Aparte ouderavond voor leerlingen en ouders van de keuzeklassen over de gemaakte profielkeuze;
 • Aanvullende gesprekken tussen leerlingen en mentoren en/of decanen naar aanleiding van de adviezen en de rapportvergadering
 • Eventueel bijstellen profielkeuze

De leerlingen werken onder begeleiding van hun mentor de methode “Profielkiezer” door. Deze methode draagt ertoe bij dat de leerlingen op basis van hun zelfbeeld met betrekking tot vaardigheden, interesses en capaciteiten tot een juiste profielkeuze komen. Daarnaast biedt de methode inzicht in de te kiezen profielen en de daaruit voortvloeiende vervolgopleidingen en beroepen. De methode biedt digitale ondersteuning middels het “Beroepskeuzedagboek”. Daarin worden onder andere alle testgegevens van leerlingen opgeslagen in een portfolio, dat ze in de bovenbouw verder vullen als ze werken met de “Studieloopbaanplanner”, de LOB-methode die op 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo wordt gebruikt.


De pakketkeuze digitaal invullen

Jouw keuze geef je door via het roosterprogramma Zermelo.

Invullen pakketkeuze door de leerling

 1. Ga naar de roosterwebsite: https://ursula.zportal.nl
 2. Log in met: gebruikersnaam (dit is je leerlingnummer) en je wachtwoord van school.
 3. Klik op de optie “Mijn Keuzepakket” en klik op de knop invullen.
 4. Volg de instructies op het scherm.
 5. Overweeg goed of je in het vrije deel een extra vak wilt kiezen (laatste keuzescherm vóór het pakketoverzicht). Deze keuze wordt alleen toegestaan als je de norm voor het extra vak haalt.
 6. Als je het formulier hebt ingevuld krijg je het pakketoverzicht te zien.
 7. Klik op “Inleveren” om je keuze af te ronden.

Aanmelden voor de ouderavond

U kunt zich aanmelden voor de ouderavond via Magister. Uitleg over de procedure staat in de handleiding ouderavond.