Bronnen

INFORMATIEBRONNEN

Hieronder een aantal sites die je meer informatie kunnen vertsrekken over alles wat met vmbo-onderwijs te maken heeft.

Go VMBO
Een leuke site om kennis te maken met van alles rond het VMBO aan de hand van een game

Adviesgroep VMBO
Zoekt samen met scholen, vervolgonderwijs en bedrijfsleven naar nieuwe mogelijkheden voor het onderwijsaanbod van VMBO-scholen.

COLO
De website van de vereniging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven over onderwijskwalificaties, examinering en leerbedrijven voor het secundair beroepsonderwijs.

Kennisnet VMBO
Informatie over alle facetten van het VMBO: school-, leerweg- en sectorkeuze, vakken, werkstukken en meer.

Kwaliteit van de leerlingenzorg in VMBO en praktijkonderwijs
De projectgroep Kwaliteit van de leerlingenzorg in het VMBO en praktijkonderwijs wil (school)besturen, management en personeel van scholen en samenwerkingsverbanden ondersteunen, adviseren en faciliteren bij het verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leerlingenzorg. Fungeert als centraal informatiepunt.

Opleiding en beroep
Bundeling van informatie over studie- en beroepskeuze, en over de arbeidsmarkt voor VMBO- en MBO-leerlingen

Platforms VMBO
De Stichting Platforms VMBO is een samenwerkingsverband in het kader van de beroepsvoorbereidende programma’s in het VMBO.

Regionale Verwijzingscommissies VO
Website van de 16 Regionale Verwijzingscommissies Voortgezet Onderwijs

Skills talents
Draagt bij aan positief imago beroepsonderwijs in diverse sectoren.

VMBO-plein
Handzame startpagina voor informatie over het VMBO. Gericht op ouders, leerlingen, docenten en schoolleiders.