M&M

AARDRIJKSKUNDE

Algemeen
Geschiedenis en aardrijkskunde worden in leerjaar 1 en 2 als één blok aangeboden, maar het blijven toch afzonderlijke vakken. We hebben voor deze opzet gekozen, om de doorstroom naar de bovenbouw mogelijk te houden. Leerlingen weten zo waar ze voor kiezen als ze bijv. voor het vak geschiedenis kiezen.Een andere reden waarom we hier voor hebben gekozen is dat de link tussen de vakken geschiedenis en aardrijkskunde hierdoor duidelijker wordt. Leerlingen denken dan niet meer alleen in losse vakken, maar zien ook het verband tussen vakken.

Er zullen aparte cijfers voor aardrijkskunde en geschiedenis gegeven worden. In de meeste gevallen zal een klas dezelfde docent krijgen voor beide vakken.

In leerjaar 3 en 4 wordt er geen aardrijkskunde aangeboden.

 

Burgerschap

Burgerschap is leerlingen bewust laten worden van de wereld en al zijn aspecten. Rekening houden met elkaar, je eigen mening kunnen geven, samenwerken en kennis van de wereld zijn daarbij belangrijk. Bij het vak aardrijkskunde en geschiedenis krijgen leerlingen natuurlijk een hoop informatie over de wereld en de mensen die er leven. Daarnaast zijn vaardigheden ook van belang. Leerlingen leren onder andere naar elkaar te luisteren, een mening te vormen over een bepaald onderwerp en samen te werken. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: multiculturele samenleving, steden, bevolking, landschappen, rampen, migratie, Europese Unie.

Nuttige tips bij het vak aardrijkskunde:

Website ‘De Geo’: http://www.degeo-online.nl/

Topografie Nederland: http://topografie-nederland.nl/

Topografie wereld: http://www.brujon.net/topo/

Google earth: http://www.google.nl/intl/nl/earth/index.html

 

GESCHIEDENIS

Lesmethode geschiedenis
Bij geschiedenis werken we met de methode Feniks.In de onderbouw richten we ons vooral op de geschiedenis van de Oudheid (Grieken en Romeinen), Middeleeuwen (ontstaan van steden) en de Nederlandse opstand (wording van de republiek en het latere Koninkrijk Nederland). Dit om een breed beeld te geven van de internationale en nationale geschiedenis.

In de bovenbouw ligt de nadruk op de 19e en 20ste eeuw in Europa en Nederland. Thema’s die aan de orde zullen komen zijn: de Koude Oorlog, de Industriële revolutie, Indonesië, de wederopbouw en de geschiedenis van de staatsinrichting.

Geschiedenis en aardrijkskunde

Geschiedenis en aardrijkskunde worden in leerjaar 1 en 2 als één blok aangeboden, maar het blijven toch afzonderlijke vakken. We hebben voor deze opzet gekozen, om de doorstroom naar de bovenbouw mogelijk te houden. Leerlingen weten zo waar ze voor kiezen als ze bijv. voor het vak geschiedenis kiezen.

Een andere reden waarom we hier voor hebben gekozen is dat de link tussen de vakken geschiedenis en aardrijkskunde hierdoor duidelijker wordt. Leerlingen denken dan niet meer alleen in losse vakken, maar zien ook het verband tussen vakken.

Er zullen aparte cijfers voor aardrijkskunde en geschiedenis gegeven worden.

Burgerschap

Burgerschap is leerlingen bewust laten worden van de wereld en al zijn aspecten. Rekening houden met elkaar, je eigen mening kunnen geven, samenwerken en kennis van de wereld zijn daarbij belangrijk. Geschiedenis behandelt de grote thema’s zoals democratie, de rechtstaat, onderdrukking en onvrijheid. Dit zijn allemaal zaken die belangrijk zijn in de ontwikkeling tot lid van de moderne Nederlandse samenleving.

iPad

In de onderbouw (gemengd/theoretisch) en bovenbouw werken we via een iPad. Dit maakt het leren nog uitdagender. De leerling krijgt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

 

Nuttige links bij het vak geschiedenis:

Website ‘Feniks’

Website ‘geschiedenis 24’

Website ‘VGN

Website ‘Beeldbank’:

Website ‘Geschiedenis.nl’

Website ‘Digischool-geschiedenis’