M&M

Mens en Maatschappij

Algemeen
Geschiedenis en aardrijkskunde worden in leerjaar 1 en 2 als één vak aangeboden, namelijk Mens en Maatschappij. We werken hier met de methode Gamma. Een reden waarom we voor deze opzet hebben gekozen is dat de link tussen de vakken geschiedenis en aardrijkskunde duidelijker wordt. Leerlingen denken dan niet meer alleen in losse vakken, maar zien ook het verband tussen deze. In deze methode komt een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Van Grieken en Romeinen tot de Tweede Wereldoorlog. En van landschappen en natuur tot duurzaamheid.

In leerjaar 3 en 4 wordt dit vak niet meer aangeboden. Wel krijgt iedereen het vak maatschappijleer in leerjaar 3. En kunnen leerlingen van VMBO GT kiezen voor het vak geschiedenis. Hier ligt de nadruk op de 19e en 20ste eeuw in Europa en Nederland. In leerjaar 4 kan er ook nog gekozen worden voor het examenvak Maatschappijkunde.

 

Burgerschap
Burgerschap is leerlingen bewust laten worden van de wereld en al zijn aspecten. Rekening houden met elkaar, je eigen mening kunnen geven, samenwerken en kennis van de wereld zijn daarbij belangrijk. Bij het vak mens en maatschappij krijgen leerlingen natuurlijk een hoop informatie over de wereld en de mensen die er leven. Daarnaast zijn vaardigheden ook van belang. Leerlingen leren onder andere naar elkaar te luisteren, een mening te vormen over een bepaald onderwerp en samen te werken.

iPad
In de onderbouw (gemengd/theoretisch) en bovenbouw werken we via een iPad. Dit maakt het leren nog uitdagender. De leerling krijgt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.