Kunstvakken 2

Kunstvakken II kan diverse vakken omvatten, zoals tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, fotografie, dans, drama.
Op St. Ursula Heythuysen is gekozen voor het vak tekenen als examenvak in leerjaar 3 en 4 voor de leerlingen van de theoretische en gemengde leerweg. Doel van het vak is de leerlingen kennis te laten maken met diverse tekentechnieken. Ook leren ze kritisch kijken naar kunstwerken.

 

Leerjaar 3
Als een leerling het vak tekenen heeft gekozen, krijgt hij per week twee lesuren (een blokuur) tekenles. Er wordt gewerkt aan de hand van lesbrieven die zijn afgeleid van de methode KunstActief 3. Per periode van 12 weken maken de leerlingen twee werkstukken.
Leerjaar 4
Als een leerling in leerjaar 4 het vak kunstvakken heeft gekozen, krijgt hij per week een blokuur van twee lesuren. In leerjaar 4 wordt ook gewerkt met de methode KunstActief, maar dan met deel 4. De lesopzet blijft in principe hetzelfde, inhoudelijk vindt er uitbreiding en verdieping plaats, en er wordt meer zelfstandigheid van de leerling verwacht.

 

De opdrachten
De werkvolgorde is voor beide leerjaren bij iedere opdracht hetzelfde:

 1. Beeldmateriaal verzamelen (huiswerk)
 2. Schetsen maken aan de hand van de meegebrachte plaatjes (Deze worden besproken met de docent)
 3. De beste schets wordt uitgewerkt tot een eindwerkstuk
 4. Schriftelijke overhoring

Extra’s leerjaar 4
De leerling krijgt in leerjaar 4 een eigen werkboek van de methode KunstActief 4; dit wordt zijn kunstdossier. Per periode van 12 weken maakt de leerling een twee- of driedimensionaal eindwerkstuk gekoppeld aan een thema, terwijl de derdejaars leerling tweedimensionaal werkt. Elk thema wordt afgesloten met een schriftelijke overhoring en een presentatie.

 

Materialen

Per opdracht wordt er steeds met verschillend materiaal gewerkt. Je kunt denken aan:

Teken-en schildermaterialen;

 • Plakkaatverf
 • Acrylverf
 • Oost-Indische inkt
 • Ecoline
 • Pastelkrijt
 • Vetkrijt/wasco
 • Contékrijt
 • Kleurpotlood
 • Houtskool
 • Potloden HB-2B(-4B)
 • Kneedgum

 

Papiersoorten:

 • HTS tekenpapier
 • Karton
 • Gekleurd papier
 • Crêpepapier
 • vliegerpapier
 • Gekleurd cellofaanpapier
 • Vloeipapier

 

Maar soms maken we ook gebruik van:

 • Stof
 • Vilt
 • Garen
 • Chenilledraad
 • Pailletjes
 • Luciferstokjes
 • Veren
 • Glitter
 • Kralen

 

Schriftelijke overhoring

Een toets omvat een aantal open en meerkeuzevragen, die enerzijds betrekking hebben op de lesbrief, de gebruikte materialen en technieken en het eindwerkstuk, anderzijds op afbeeldingen uit het tekstboek van de methode KunstActief. Hierbij ligt de nadruk op kunstbeschouwing: het kritisch leren /kunnen kijken naar en beoordelen van kunstwerken.

Tegen het einde van leerjaar 3 kunnen de leerlingen Kunstvakken II kiezen als eindexamenvak in leerjaar 4.

Examens

Tijdens het schoolexamen (SE) mag de leerling een keuze maken uit teken-, handvaardigheid- of textiele werkvormenopdrachten (twee- en/of driedimensionale opdrachten.

Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen:

het Centraal Praktisch Examen (CPE), waarbij de leerling een beeldend werk maakt (tekenen, tweedimensionaal) aan de hand van een bepaald thema.

het Centraal Schriftelijk Examen (CSE), waarbij de leerling kunstbeschouwelijke vragen beantwoordt over hetzelfde thema als bij het CPE.