Talen

Het talen-onderwijs is een belangrijk onderdeel van het curriculum op alle afdelingen. Daarbij staan Nederlands en Engels centraal.

Op vmbo-t, havo en vwo wordt onderwijs verzorgd in de moderne talen Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Op het Gymnasium worden de klassieke talen Latijn en Grieks onderwezen.

Voor belangstellenden op 2 Gymnasium wordt er een module Spaans verzorgd. Deze module is erop gericht de leerlingen te laten ervaren dat Latijn nog leeft.