Faalangst

FAALANGSTREDUCTIE- EN EXAMENVREESTRAINING

Een faalangstreductietrainer en/of examenvreestrainer biedt hulp aan de leerlingen die minder presteren of zelfs blokkeren in hun schoolprestaties ondanks een goede voorbereiding op de leerstof.

In het trainingsprogramma worden hun de nodige vaardigheden en tips aangereikt om beter te kunnen omgaan met angst om te presteren bij b.v. proefwerken en examens.

Door middel van vragenlijsten die in de brugklas en de examenklas worden afgenomen proberen we faalangst/examenvrees te signaleren. Echter ook de leerling zelf, de ouders, de mentor, de vakdocent of de conrector kan vragen om faalangstreductietraining of examenvreestraining.

Meer informatie over faalangst: http://www.faalangst.nl

De faalangsttrainers zie je hiernaast; van boven naar beneden:
Mevr. M. Bouwens
Mevr. D. Schreurs
Dhr. F. Mennen