Design & technology

SG Sint Ursula gaat voor activerend en actueel onderwijs gericht op het samen ontwikkelen van talenten in verbinding met de omgeving. Een belangrijke vaardigheid waar in het bedrijfsleven en de maatschappij in zijn geheel steeds vaker een beroep op wordt gedaan, is ‘productief en creatief samenwerken’. Onder de titel ‘Innova’ lanceerde Ursula afgelopen schooljaar (2016-2017) een nieuw vak in alle brugklassen. In deze lessen gaan de leerlingen groepsgewijs constructief aan de slag met het ontwerpen en daadwerkelijk vervaardigen van een product. De aard van het product kan variëren van bijvoorbeeld een bank voor een bejaardenhuis tot de oplossing van een verkeersprobleem op een druk kruispunt.

De school zoekt met dit nieuwe vak aansluiting bij maatschappij en bedrijfsleven. Onderwijs, bedrijven en overheidsorganisaties werken samen bij de selectie van echte vraagstukken uit de praktijk. Zo legt de school verbinding met de maatschappij waar ze haar leerlingen op wil voorbereiden. Omgekeerd komen overheid en bedrijfsleven over de drempel van de school.  De leerlingen zullen ook daadwerkelijk het schoolgebouw verlaten en in contact treden met hun opdrachtverleners die tevens begeleidersrollen zullen vervullen. Zo kan de school de frase in haar doelstelling ‘in verbinding met de omgeving’ concreet gestalte geven.

De werkwijze binnen het vak Innova vindt na het schooljaar 2016-2017 zijn vervolg in de leerjaren twee en drie zodat de leerlingen zich het projectmatig denken en handelen eigen kunnen maken. Daarbij leren ze verschillende vaardigheden, kunnen ze hun specifieke talenten ontwikkelen en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor de hun toegewezen taken. Als werkwijze in dit vak is gekozen voor de zogenaamde Scrum-methode. Deze heeft in het bedrijfsleven zijn waarde al volop bewezen en is in de afgelopen jaren speciaal voor het onderwijs aangepast. Hierbij worden leerlingen op basis van hun kwaliteiten geselecteerd voor een bepaalde rol binnen het team en wordt er gestructureerd gewerkt aan planning, ontwikkeling en productie. Een groep enthousiaste docenten wordt momenteel geschoold in deze Scrummethode (www.scrumatschool.nl). Voor de docent verschuift hierbij het accent van een leidende naar een begeleidende rol.