Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider is een docent die, naast zijn lesgevende taak, een opleiding heeft gevolgd in de begeleiding van leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Hierbij kan gedacht worden aan problemen die te maken kunnen hebben met ouders/verzorgers, leeftijdsgenoten, docenten óf intrinsiek met de leerling zelf. Dit kan echter leiden tot nadelige gevolgen in prestaties en/of gedrag.

Middels individuele gesprekken wordt er gekeken wat er nodig is om de problematiek het hoofd te bieden.
De leerlingbegeleider is echter geen therapeut. Wanneer de problematiek om langdurige begeleiding of therapie vraagt, wordt de leerling doorverwezen naar andere vormen van hulpverlening.

Om gedurende de schoolcarrière een beeld te krijgen hoe leerlingen in hun vel zitten, wordt in klas 3 de stemmingsmeter afgenomen.
Daaraan kan dan eventueel een vervolgtraject worden gekoppeld.

In sommige gevallen begeleidt hij mentoren en vakdocenten, zodat deze in staat zijn de leerling een beter inzicht in zijn/haar situatie te geven. Tevens geeft de leerlingbegeleider een cursus STA! (Sociale Training Assertiviteit) tijdens een periode van de Genius hours in de onderbouw.

De leerlingbegeleider is:

de heer P. Beurskens         p.beurskens@ursula.nl