Open dagen en meeloopdagen

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich in een vroeg stadium oriënteren op opleidingen en opleidingsplaatsen.

Leerlingen in de 2e fase worden tijdens het schooljaar in staat gesteld Open Dagen van opleidingen te bezoeken, mits dat niet leidt tot onnodig schoolverzuim.

Voor de leerlingen die reeds verder gevorderd zijn in hun keuzeproces is het vaak zinniger om deel te nemen aan een Meeloopdag. Tijdens zo’n dag volgen zij de lessen / colleges op de door hen gekozen opleiding. Sommige opleidingen organiseren deze dagen zelf en geven dit aan in de eerder genoemde brochure. Mocht dit echter niet het geval zijn dan dient de leerling zelf contact op te nemen met de opleiding om een Meeloopdag af te spreken.

De onderstaande sites zijn handig om de data van de Open Dagen te vinden.
www.tkmst.nl
www.studiekeuze123.nl


 

 

 

 

 

 

Open de symbaloo van vervolgopleidingen HAVO/VWO