De vakdocent

De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en de begeleiding in hun vak. Ze leren de leerlingen studievaardigheden die met hun vak te maken hebben. Ze hebben daarbij tevens aandacht voor oriëntatie op studie en beroep in de les. Vakdocenten observeren leerlingen en signaleren wanneer het gedrag of de resultaten van de leerling aanleiding geven tot vragen. Een schouderklopje of persoonlijke aandacht van de vakdocent kan een positieve bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat voor de leerling.