Afspraken

Om het werken in de klas met de iPad soepel te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt met de leerlingen van de iPadklassen

De iPad is en blijft eigendom van de leerling en de leerling kan er ook gewoon eigen apps op installeren. De iPad staat gedurende de schoolcarrière van de leerling onder beheer van Sint Ursula. Dit heeft als grote voordeel dat er centraal apps en boeken ingekocht en verspreid kunnen worden naar de iPads van de leerlingen. Apps die de leerlingen niet meer nodig hebben kunnen we als school terughalen en opnieuw uitgeven aan leerlingen. Hierdoor zijn er geen extra kosten gedurende het schooljaar voor het aanschaffen van apps.

De afspraken zijn hier te downloaden