Syntheseklassen

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn alle scholen verplicht een passende plek te bieden aan iedereen die zich aanmeldt bij de school. SG Sint Ursula startte al in 2007 in Heythuysen met een bijzonder project, de Syntheseklas, om cluster 4 geïndiceerde leerlingen een kans te bieden om regulier onderwijs te volgen op vmbo-niveau. In 2010 volgde de locatie Horn.

Het betreft leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, die meer ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel vlak, bij het aanleren van studievaardigheden, in de leer-werkhouding en/of in de relatie met leeftijdgenoten of docenten. In een kleine klas van maximaal twaalf kinderen wordt aan deze leerlingen een passende manier van onderwijs geboden op  vmbo-t, havo en vwo-niveau.
De klas wordt begeleid door een gespecialiseerde klassenmentor, die tevens een deel van de vaklessen verzorgt. De overige vakken worden gegeven door vakdocenten die de klas bezoeken (de syntheseklas heeft dus een vast lokaal). Er zijn korte lijnen met ouders en er wordt, in samenwerking met de orthopedagoog, een individueel handelingsplan opgesteld met als uiteindelijke doel: integratie in een reguliere klas.

Schakelen
Die integratie wordt ‘schakelen’ genoemd en het streven is dat dit proces in twee schooljaren voor alle vakken voltooid is. De geleidelijke overstap naar een reguliere klas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. De leerling bepaalt voor een deel zelf het tempo van schakelen en moet het ook ‘verdienen’ door een positieve houding, zowel gedragsmatig als op studievlak.

Evaluatie
Inmiddels zijn we enkele jaren op weg en kunnen we terugkijken op een voor een groot deel van de leerlingen uitstekend verlopen proces. Het merendeel van de syntheseleerlingen is succesvol geschakeld naar het reguliere onderwijs! De leerlingen zijn enthousiast en voelen zich tussen de andere leerlingen vaak beter op hun gemak. Synthese-mentor Marcel Simons: “We hebben steeds beter zicht gekregen op allerlei aspecten van het proces en wat dat van de individuele schakelende leerling vraagt. Het is geweldig om te zien hoe leerlingen zich ontwikkelen en zich ondanks hun beperking weten aan te passen aan de reguliere klassenomgeving”.

Eerste syntheseleerlingen geslaagd!
In 2015, vijf jaar na de eerste start, zijn de eerste drie leerlingen uit het syntheseproject van 2010 geslaagd voor hun havo-examen. Een fantastisch resultaat!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. T. Hoeijmakers (tel: 0475-582121, mail: [email protected]) of mevr. P. Kluskens (tel: 0475-582121, mail: [email protected])

Op nevenstaande foto’s van boven naar beneden:
Dhr. M. Simons, mentor en schakelcoach van syntheseklas 1 (b1j)
Mevr. D. van der Plaat, mentor en schakelcoach van syntheseklas 2
Mevr. P. Kluskens, orthopedagoog
Mevr. K. de Jong, tweede mentor van b1j en schakelcoach