Syntheseklassen

Passend Onderwijs en denken in kansen…

De oprichting van de syntheseklassen in Heythuysen (2007) en Horn (2010) zijn daar het perfecte voorbeeld van! Op de locatie Horn krijgen leerlingen met speciale zorgbehoeften de kans om regulier onderwijs te volgen in kleine klassen (maximaal 12 leerlingen) op vmbo-tl/havo/vwo-niveau in leerjaar 1, 2 en 3. Iets waar Sint Ursula heel erg trots op is en tevens is het een uniek concept binnen de regio Limburg!

De syntheseklassen zijn bedoeld voor leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben en/of meer ondersteuning nodig hebben op de volgende gebieden:

  • sociaal-emotioneel
  • het aanleren van studievaardigheden
  • leer/werkhouding
  • relatie met leeftijdsgenoten of docenten

Gespecialiseerde synthesementor

Iedere klas wordt begeleid door een gespecialiseerde synthesementor, die tevens een deel van de vaklessen verzorgt. De synthesementor heeft een kort lijntje met ouders en in samenwerking met de orthopedagoog wordt er een individueel handelingsplan (IHP) met persoonlijke leerdoelen opgesteld. Het uiteindelijke doel is het integreren in een reguliere klas.

Van een vast syntheselokaal naar ‘schakelen’ richting regulier onderwijs

In leerjaar 1 worden sommige vaklessen gegeven door vakdocenten in het vaste syntheselokaal. Bij deze lessen is de synthesementor aanwezig zolang als dat nodig is. De overige vakken worden gegeven door de synthesementor.
Aan het einde van dit leerjaar schakelen nagenoeg alle leerlingen voor meerdere vakken in een vaste reguliere brugklas. Leerlingen maken kennis met het middelbaar onderwijs, de school, het rooster en de pauzes waarbij de intensieve begeleiding en nabijheid van de synthesementor erg belangrijk is. In leerjaar 2 en 3 worden steeds meer vakken geschakeld naar de reguliere klas.
Het streven is om een leerling uiterlijk halverwege leerjaar 3 voor alle vakken te laten
schakelen. De intensieve begeleiding en nabijheid van de synthesementor vloeit over in een
coachende begeleiding richting het einde van het schooljaar. Het schakeltraject wordt voor iedere leerling individueel ingevuld met eigen leerdoelen en een passend tempo.

De syntheseklassen zijn al meerdere malen in de media verschenen:

Investeren in een goede start?

De syntheseklas, artikel in “Autisme centraal”

Hoe bieden we iedere leerling een passend toekomstperspectief?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. T. Hoeijmakers, teamleider brugklassen, (tel: 0475-582121, t.hoeijmakers@ursula.nl)
of mevr. C. Huijts (tel: 0475-582121, c.huijts@ursula.nl)

 

Dhr. T. Hoeijmakers, teamleider brugklassen

Mevr. A. de Jong, teamleider zorg

Mevr. C. Huijts, orthopedagoog

Mevr. K. de Jong, synthesementor klas 1

Mevr. M. van Etten, synthesementor klas 2

Dhr. L. Buysrogge, synthesementor klas 3