Brugklaskamp

In schooljaar 2023-2024 starten we met een brugklaskamp voor de nieuwe brugklasleerlingen.. Doelstellingen van het brugklaskamp/introductiedagen zijn o.a.:

  • een goede klassensfeer en eenheid creëren: de leerlingen hebben de kans om (sneller dan dat in de dagelijkse schoolsfeer zou kunnen) kennis te maken met hun medeleerlingen en met enkele van hun leraren, vooral de mentor. De leerlingen zijn tijdens het kamp als klas op elkaar aangewezen; ze kunnen in sport en spel, op speur- en wandeltochten vele van elkaars (eigen)aardigheden leren kennen en waarderen en zullen ter wille van elkaar dingen moeten doen of laten;
  • de mentor snel met de nieuwe klas vertrouwd maken: tijdens deze intensief beleefde kampdagen kan hij/zij de leerlingen in een andere dan de schoolse situatie observeren, al vroeg een veelzijdiger beeld van zijn leerlingen krijgen dan in zuiver schoolse situaties, aanpassingsmoeilijkheden tijdig signaleren en proberen op te vangen;
  • de leerlingen vertrouwd maken met enkele schoolzaken en regels