Scholengemeenschap Sint Ursula

Sint Ursula is een streekschool in de gemeente Leudal (tussen Weert en Roermond). De school telt ongeveer 2000 leerlingen en 220 medewerk(st)ers en verzorgt een zeer breed aanbod van voortgezet onderwijs in Midden-Limburg ten westen van de Maas.
 

Aanmeldingsavonden op 12 en 13 maart van 17.00 uur tot 19.30 uur

Voor de volledidheid vragen wij u de volgende bescheiden mee te brengen:

  • Aanmeldingsformulier
  • Paspoort/identiteitskaart zoon/dochter (ter controle)
  • Schooladviesformulier
  • Dyslexie/dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
  • Verslag psychologische onderzoeken (indien van toepassing).
     

Voor meer informatie over de twee vestigingen van Ursula:
Naar Ursula Heythuysen voor nieuwe leerlingen (vmbo)
Naar Ursula Horn voor nieuwe leerlingen (vmbo-t, havo en vwo)