Leerlingbegeleiders

De leerlingbegeleider is een docent die (naast zijn/haar lesgevende taak) een opleiding gevolgd heeft in het begeleiden van leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Door deze problemen, die te maken kunnen hebben met ouders, leeftijdgenoten, docenten of de leerling zelf, kunnen de prestaties en/of het gedrag thuis of op school beïnvloed worden. Soms begeleidt hij mentoren en vakdocenten zodat deze in staat zijn de leerling een beter inzicht in zijn/haar situatie te geven. De leerlingbegeleider is geen therapeut. Wanneer de problematiek om langdurige begeleiding of therapie vraagt, verwijst de leerlingbegeleider de leerling door naar andere vormen van hulpverlening.  Tevens geeft de leerlingbegeleider een cursus “Omgaan met verlies”, een cursus “Sociale vaardigheden” (SOVA) en een cursus “Jij en scheiding” (JES).

In klas 3 neemt leerlingbegeleider een vragenlijst (stemmingsmeter) af. Het is een onderdeel van het project “Zorg voor de leerling”. Het project heeft als doelstelling het voorkomen van ernstige psychische problematiek bij jongeren in de adolescente

levensfase. 

 

De leerlingbegeleiders zijn:

mevrouw D. Nijs                [email protected]

de heer P. Beurskens         [email protected]