Protocollen

Ursula kent voor allerlei situaties regelingen en protocollen. Daarin is vastgelegd hoe bij bepaalde voorvallen medewerkers, leerlingen en/of ouders/verzorgers dienen te handelen.

Voor zover ze op beide locaties betrekking hebben zijn deze afspraken te vinden op de bovenschoolse pagina ARBO en veiligheid.
Hier vindt u bijvoorbeeld gedragscode ICT, privacyverklaring, Ontruimingsplannen, Cameratoezicht, Schoolveiligheidsplan, Vertrouwenspersoon.

Voor de afspraken die specifiek te maken hebben met de locatie Horn zijn de regelingen en protocollen te vinden op de pagina Regelingen (onder Ouders - Praktische informatie).
Hier vindt u bijvoorbeeld Privacyreglement, Leerlingenstatuut, Leerplicht en Verlof.