Geschiedenis

Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Sint Ursula in 1994 schreef toenmalig conrector Tjeu Theunissen (foto hiernaast) een korte geschiedenis van de school. Je kunt deze hieronder lezen.

De H. Ursula en de Ursulinen
De orde van de zusters Ursulinen is gesticht door Angela Merici (1470-1540). Zoals de Jezuieten zich wijdden aan de opvoeding van jongens, zo werden de Ursulinen door hun stichteres geroepen tot opvoeding van en onderwijs aan jonge meisjes. Ze besteedden daarbij meer aandacht aan algemene vorming dan aan de voorbereiding op huishoudelijke taken. De orde werd genoemd naar de heilige Ursula, een Britse koningsdochter uit de 3e eeuw. Toen ze tegen haar wil door haar vader ten huwelijk werd gegeven aan een heidense koning, vluchtte ze met 11 andere maagden (volgens anderen waren het er zelfs 11.000!) de Noordzee over. Ze kwamen in een riviermonding in Nederland terecht en voeren door naar Keulen. Daar werden ze doodgemarteld door de Hunnen die de stad belegerden!

De Ursulinen in Roermond
In 1852 werd in Roermond ten overstaan van notaris Milliard de rechtspersoon "Het Zedelijk Ligchaam Sint Ursula" gesticht, met als doel "het geven van onderwijs aan de vrouwelijke jeugd". Dit Zedelijk Ligchaam vormde het bestuur van door de zusters Ursulinen gestichte scholen, namelijk een lagere school en een M.U.L.O. Ook ontwikkelden de Ursulinen in Roermond een internaat dat internationale faam verwierf.  

Voor het vervolg: zie de submenu's hiernaast.