Keuzebegeleiding

De hele schoolloopbaan door moeten leerlingen keuzes maken. Dat is een moeilijk proces en daarbij wordt uitgebreide ondersteuning geboden.

Keuzebegeleiding door schooldecanen

De keuzebegeleiding betreft enerzijds het traject om tot een juiste keuze van sector (vmbo) of profiel (havo-vwo) en bijbehorend vakkenpakket te komen en daarnaast het traject van oriëntatie op en keuze van een vervolgopleiding.

Deze trajecten worden begeleid door de schooldecanen die in een meerjarenplan deze processen begeleiden.

Zie de pagina's over keuzebegeleiding.