Ouderpanels

Ouderpanels

De schoolleiding wil graag met ouders/verzorgers over de school praten. Wat vindt u goed aan Scholengemeenschap Sint Ursula? Welke verbeteringen zijn mogelijk? En vooral: op welke wijze kunnen die verbeteringen worden ingevoerd?

Om met de ouders/verzorgers in gesprek te komen organiseren we twee keer per schooljaar een ouderpanel. In de bijeenkomst van het ouderpanel zal worden gesproken over, voor ouders/verzorgers en leerlingen, belangrijke schoolse aangelegenheden.

De ouderpanels hebben uitsluitend een klankbordfunctie. Het is géén  vervanging van de ouderraad Het is géén klachtencommissie. Het is ook géén plek om de specifieke problemen van uw kind in te brengen.

Door middel van de ouderpanels willen wij graag uw mening peilen over de wijze waarop, in uw beleving, de school functioneert.

Per besproken aandachtspunt worden vervolgens concrete verbeterpunten geformuleerd.Bij de samenstelling van de ouderpanels denken wij aan een aantal ouders per leerjaar. De bijeenkomsten zullen worden voorgezeten door een afdelingscoördinator. Bij elke bijeenkomst is minimaal één lid van het managementteam aanwezig.

Verslagen: