Aanmeldingsavonden brugklas

Maandag en dinsdag 20 en 21 maart 2017 van 17.00 – 19.30 uur

Beste ouders en toekomstige brugklassers,

Via de voorlichtingsavonden in november 2016 en de bezoekmiddagen in januari en februari 2017 heeft u kennis kunnen maken met SG. Sint Ursula, vmbo-locatie Heythuysen.

De volgende stap is de aanmelding van de nieuwe brugklassers die gepland staat voor 20 en 21 maart 2017. U bent als ouder/verzorger, natuurlijk vergezeld van zoon of dochter, op een van beide dagen van harte welkom. We staan beide dagen/avonden, van 17.00 tot 19.30 uur, met een aantal medewerkers, voor u klaar om de aanmelding  in goede banen te leiden en eventuele vragen te beantwoorden. Koffie en fris staan klaar en aanmeldingsformulieren zijn voorradig.

U kunt het aanmeldingsformulier hieronder ook downloaden en ingevuld op de avond meebrengen.

 

 Open het aanmeldformulier.

 

 Voor de volledigheid vragen wij u om de volgende bescheiden mee te brengen:

 • Paspoort/identiteitsbewijs zoon/dochter (ter controle)
 • Schooladvies van de basisschool                           
 • Eventuele dyslexie/dyscalculieverklaring                                        
 • Beschikbare onderzoeksgegevens                                                       

 

Planning toelating nieuwe brugklassers

13 april

 

Afname LWOO-onderzoek

Wanneer wordt u kind opgeroepen?
Indien uit het LeerlingVolgSysteem van de basisschool blijkt dat uw kind op 2 gebieden (lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen waarvan) een leerachterstand heeft van meer dan 1½ jaar.

Wat wordt er getoetst?

 • Intelligentie
 • Faalangst
 • Motivatie
 • Persoonlijk functioneren
22 april

Toelatingsbrief voor niet LWOO-ers

vóór 1 juni

Toelatingsbrief voor LWOO-ers en synthese leerlingen

21 juni

Bezoek brugklassers, kennismaken met de school (14.00 uur)

26 juni

 • Informatieavond over de schoolorganisatie
 • Inzage in LWOO-onderzoek 
 • Informatie syntheseklas voor ouders synthese leerlingen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met,

Mevr. M. Kikken,  teamleider brugklas   
Tel. 0475 - 492088