Aanmeldingsavonden brugklas

Maandag en dinsdag 11 en 12 maart 2019 van 17.00 – 19.30 uur

Beste ouders en toekomstige brugklassers,

Via de open avond in november 2018 en de meeloopdagen in januari  2019 heeft u kennis kunnen maken met SG. Sint Ursula, vmbo-locatie Heythuysen.

De volgende stap is de aanmelding van de nieuwe brugklassers die gepland staat voor 11 en 12 maart 2019. U bent als ouder/verzorger, natuurlijk vergezeld van zoon of dochter, op een van beide dagen van harte welkom. We staan beide dagen/avonden, van 17.00 tot 19.30 uur, met een aantal medewerkers, voor u klaar om de aanmelding  in goede banen te leiden en eventuele vragen te beantwoorden. Koffie en fris staan klaar en aanmeldingsformulieren zijn voorradig.

U kunt het aanmeldingsformulier hieronder ook downloaden en ingevuld op de avond meebrengen.

 Open het aanmeldformulier.

 

Voor de volledigheid vragen wij u om de volgende bescheiden mee te brengen:

  • Paspoort/identiteitsbewijs zoon/dochter (ter controle)
  • Schooladvies van de basisschool  
  • Eventuele dyslexie/dyscalculieverklaring
  • Beschikbare onderzoeksgegevens

 

Planning toelating nieuwe brugklassers

4 april

 

Afname LWOO-onderzoek

Wanneer wordt u kind opgeroepen?
Indien uit het LeerlingVolgSysteem van de basisschool blijkt dat uw kind op 2 gebieden (lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen waarvan) een leerachterstand heeft van meer dan 1½ jaar.

Wat wordt er getoetst?

  • Intelligentie
  • Faalangst
  • Motivatie
  • Persoonlijk functioneren

19 april

Toelatingsbrief voor niet LWOO-ers/ synthese leerlingen

vóór 1 juni

Toelatingsbrief voor LWOO-ers en synthese leerlingen

12 juni

Bezoek brugklassers, kennismaken met mentor en klas (14.30 uur)

17 juni

Informatieavond over de schoolorganisatie
Inzage in LWOO-onderzoek
Informatie syntheseklas voor ouders synthese leerlingen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met,

Mevr. M. Kikken,  teamleider brugklassen   
Tel. 0475 - 492088