Economie: Handel en administratie

 

 

   
Mevr. S. Vrancken Dhr. G. Verstappen Mevr. M Seelie Dhr. G. Bocken
Mevr. C. Palmen Mevr. M. Gerats Mevr. K. Merken Mevr. M. Timmermans
   
Mevr. M. Hoeijmakers Dhr. F. van Meijl Mevr. R. Timmermans  

 

Handel en Administratie, omdat de toekomst niet zonder kan!

Onderbouw lj 1 en lj 2

 

Economie

In het theorievak economie leren de leerlingen wat het vakgebied inhoudt. Om de leerlingen het vak economie te leren, wordt er gewerkt met behulp van de lesmethode Pincode. In leerjaar 1 wordt voorafgaand aan de methode gewerkt met een inleidende lesmethode. Deze keuze is gemaakt omdat het vak voor de leerlingen helemaal nieuw is. Deze inleidende lesmethode laat de leerlingen kennis maken met het vak. Onderwerpen die in leerjaar 1 en 2 onder andere in de theorielessen aan bod komen zijn inkomsten, (wereld)handel, rondkomen, werken, overheid, buitenland, geld, kopen en verkopen, produceren, EU en eurozone.

Alle klassen in leerjaar 1 en leerjaar 2 volgen 2 lesuren theorie per week en daarnaast 1 uur SO-EC. SO-EC staat voor SectorOriëntatie. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen ook 1 uur Presentatie en Promotie.

Sectororiëntatie Economie (SO-EC)

"Wat wil je later worden?" Wat een vraag!  Leerlingen in de eerste of tweede klas van het VMBO weten vaak amper wat ze nù zijn. SO-EC leert de leerlingen kiezen en geeft de leerlingen inzicht in het beroepenveld economie. SO-EC geeft de leerlingen een indruk van wat ze moeten leren als ze voor deze richting kiezen. Daarnaast leren de leerlingen kiezen en naar zichzelf te kijken. Wat kan ik goed? Wat wil ik graag? Is dit werk/ deze opleiding iets voor mij?

In de lessen SO-EC maken de leerlingen diverse opdrachten die te maken hebben met het vakgebied economie. Deze opdrachten maken de leerlingen individueel of in groepsverband. Hierbij wordt vaak en veel gebruik gemaakt van de computer. De lessen SO-EC vinden dan ook plaats in het praktijklokaal van de sector Economie, waar de vakgroep economie de beschikking heeft over zo’n vijftig computers. In de praktijk kan het voorkomen dat in dit lokaal aan meerdere klassen tegelijkertijd les wordt gegeven.

Door te werken aan deze opdrachten, maken de leerlingen kennis met allerlei aspecten van het vak economie. De leerlingen worden voorbereid op het maken van een definitieve sectorkeuze in de bovenbouw. De opdrachten zijn bijna allemaal geschreven vanuit een fictief bedrijf. Vanuit een beroep worden de opdrachten vervuld. De leerling krijgt op deze manier een indruk van de werkzaamheden. De hamvraag daarbij is steeds: Is dit iets voor mij?

Een paar voorbeelden van deze opdrachten:  een actiekaart ontwerpen, een personeelsuitje organiseren, het inrichten van een kantoor, marketingmix toepassen, schappenplannen opstellen, klantenkaarten bijwerken, moodboards ontwerpen en nog veel meer……

 

Presentatie en promotie leerjaar 2

In leerjaar 2 krijgen de leerlingen, naast 2 uur theorie en 1 uur SO-EC, 1 uur in de week het vak PP. PP staat voor Presentatie en Promotie en vormt een onderdeel van SO-EC. In dit praktijkvak leren de leerlingen wat marketing inhoudt, hoe er reclame gemaakt kan worden voor een product, ontwerpen de leerlingen productverpakkingen en wordt er aandacht besteed aan het onderdeel etaleren. Leerlingen maken kennis met het etaleren waarop in de bovenbouw voortgeborduurd wordt.

             

Bovenbouw lj 3 en lj 4

Economie

In de bovenbouw wordt in de lessen Economie het examenprogramma behandeld en getoetst. In alle leerwegen wordt daarnaast gewerkt met de methode Economisch Bekeken. De hoeveelheid lesuren theorie en praktijk is afhankelijk van het leerwegniveau.

Handel en administratie

“Ben jij iemand die het leuk vindt om met computers om te gaan? Of iemand die het leuk vindt om iets in te kopen of om iets te verkopen? Kun je goed met mensen omgaan, ben je secuur en kun je lang stil zitten? Dan is het vmbo-programma handel en administratie iets voor jou! Allemaal eigenschappen waar de leerlingen in deze sector aan moet voldoen!”

Als een leerling binnen de sector Economie kiest voor één van de leerwegen Basis, Kader of Gemengd, dan kiest hij/zij voor het praktijkvak Handel&Administratie. Handel en administratie maakt deel uit van de sector economie. De naam zegt het al, het gaat daarbij om geld. Geld dat verdiend moet worden, maar dat ook beheerd moet worden. Een goede administratie is daarbij onmisbaar. In een winkel of een bedrijf moet zowel de inkoop- als de verkoopadministratie op orde zijn. Hetzelfde geldt voor de administratie van personeel en voorraden. En wat te denken van de loon- en salarisadministratie. Het spreekt voor zich dat de computer hier niet meer is weg te denken. De leerlingen zullen dan ook een groot deel van de lessen op de PC bezig zijn.

Binnen de afdeling Handel en Administratie worden de leerlingen voorbereid op een administratieve functie in een bedrijf en op een functie in de verkoop. In de les wordt er veel aandacht besteed aan een juiste beroepshouding. Door de werkzaamheden van de afdelingen receptie, inkoop, verkoop, boekhouding en de personeelsadministratie uit te voeren, wordt de leerling voorbereid op een toekomst in de financiële dienstverlening.

In de opleiding wordt er ook aandacht besteed aan onderdelen die te maken hebben met de winkelpraktijk zoals het houden van verkoopgesprekken, het inpakken van geschenken, het inrichten van etalages en het bedienen van de kassa. Er is veel aandacht voor tekstverwerken en computerprogramma’s zoals Excel en PowerPoint. Boekhouden is een van de moeilijkste, maar wel een van de belangrijkste onderdelen. Tevens is het van groot belang dat een leerling goed met

getallen kan omgaan, daarom wordt er ook veel aandacht aan bedrijfsrekenen besteed.

 

Contact met mensen

Bij handel en administratie zijn de leerlingen niet alleen bezig met cijfers, teksten en computers, maar natuurlijk in de eerste plaats met mensen. Er wordt daarom niet alleen zelfstandig gewerkt, maar juist ook samenwerken. Een gedeelte wordt besteed aan het oefenen van rollenspellen: Hoe ga je op een juiste manier om met klanten en leveranciers? Hoe leg je contact?, of dat nu in een ontmoeting, via e-mail of per telefoon is. Al met al wordt de leerling opgeleid tot een professional, die ervoor zorgt dat binnen een bedrijf of instelling de zaakjes goed voor elkaar zijn.

LINK 2

 

In de lessen handel en administratie werken de leerlingen met de lesmethode LINK2, een methode van PAT Onderwijsinnocatie (ThiemeMeulenhoff). Deze digitale methode wordt geheel via het internet aangeboden en doorlopen.  De leerlingen ontvangen voor dit vak geen boeken, maar een wachtwoord dat toegang geeft tot de persoonlijke internetsite van LINK2. Het materiaal van LINK2 is visueel, interactief en uitdagend. LINK2 doet een beroep op verschillende ‘intelligenties' en leerstijlen die leerlingen kunnen hebben. De methode is open van structuur en dus 'kneedbaar'. Dankzij de losse boxen is het mogelijk om individuele leerroutes samen te stellen. LINK 2 is bovendien volledig geënt op concrete, praktische beroepstaken.

In de lessen Handel&Administratie worden de leerlingen klaargestoomd voor het CSPE. Dit is de afkorting voor het Centraal Schriftelijk Praktijkexamen. Dit examen bestaat naast een schriftelijk gedeelte voor een deel uit het maken van een aantal praktische opdrachten, vaak met behulp van de computer.

LINK2 kent de volgende hoofdthema’s: Inkoop- en verkoopadministratie, Financiële Administratie, Magazijn, Receptie en Balie, Kantoorwerk, Promotie en Presentatie en Verkoop. In deze thema’s komt ICT in de vorm Excel, Powerpoint en Word veelvuldig aan de orde. Ook leren de leerlingen werken met een kassa en wordt veel aandacht besteed aan bedrijfsrekenen.

Voor meer informatie over LINK2 kunt u de website raadplegen www.link2.nu.

 

Presentatie en promotie leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 en 4 krijgen de leerlingen het hele jaar het onderdeel etaleren. De basisprincipes van het etaleren worden de leerlingen stap voor stap geleerd. In leerjaar 3 stappen de leerlingen in de voetstappen van een etaleur. De leerlingen leren de theorie en de basisprincipes van het vak. Aan het einde van het schooljaar zijn de leerlingen in staat om een etalage met behulp van opbouwmateriaal, decoratiemateriaal, verlichting etc. in te richten. In leerjaar 4 zetten de leerlingen een stapje verder. Er wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van een logo en het vak etaleren krijgt meer diepgang. Leerlingen leren om met diverse producten te kunnen etaleren. In leerjaar 3 beperkt zich dit tot het etaleren met verzorgingsproducten in de kleine etaleerkasten. In leerjaar 4 varieert het etaleren van dierenbenodigdheden tot woninginrichting en kunnen de leerlingen ook werken in de grote etaleerkasten. Daarnaast wordt er geëtaleerd met thema’s bijvoorbeeld kerstmis, sinterklaas, Moederdag, Valentijn etc. Bij het etaleren hebben de leerlingen tevens de beschikking over paspoppen.

 

Winkel ’t Ursulaatje

De sector Economie is sinds juni 2010 de trotse eigenaar van een heuse winkel in praktijklokaal 003.

Deze winkel sluit prima aan bij de nieuwe lesmethode LINK2 die wordt gebruikt in de bovenbouw voor de lessen Handel en Administratie.

In deze lesmethode maken de leerlingen zoveel mogelijk kennis met de praktijk van alledag.
De winkel beeldt deze praktijk op een kleurrijke en herkenbare manier uit. Bovendien beschikt het praktijklokaal over een echte kassa, waarmee de leerlingen kunnen oefenen.
Docente Economie Chantal Palmen heeft hard gewerkt om alle artikelen te voorzien van een echt prijsetiket met barcode. De leerlingen kunnen deze barcode inscannen en op die manier de werkelijkheid goed nabootsen.

De leerlingen maken ook kennis met  andere aspecten van een winkel. Zo kunnen de leerlingen oefenen met de schapindeling.  Niet alleen voor de leerling is de winkel een welkome aanvulling op het toch al goed uitgeruste praktijklokaal:  ook de docent haalt er zijn/haar voordeel uit. Hij/zij kan duidelijker dan voorheen de leerstof met behulp van de praktijk uitleggen. De theorie in de praktijk gebracht: daar gaat het bij een beroepsvoorbereidende opleiding tenslotte om.

 

Excursies en activiteiten onderbouw en bovenbouw

In leerjaar 1 t/m 4 vinden er binnen de sector extra excursies en activiteiten plaats waardoor leerlingen spelenderwijs kennis maken met zowel het vakgebied als het reilen en zeilen binnen een winkel of bedrijf. In de lessen wordt bijvoorbeeld het onderneemspel PlazaChallenge gespeeld, zetten leerlingen een echt bedrijf op waarmee ze winst kunnen maken, ontwerpen ze een webshop,  worden diverse winkels en bedrijven zoals AH XL, Etalage Decoratie en attractiepark Toverland bezocht waar leerlingen inzicht krijgen en kennis verwerven op het gebied van ondernemen, handel, ontwerpen, winst maken etc. Daarnaast worden er door Frank Hermans van Hermans Makelaardij gastlessen gegeven over het beroep makelaar en werkveld makelaardij. Deze gastlessen sluiten nauw aan bij de lesstof en geven de leerlingen een bredere kijk op dit werkterrein.

 www.plazachallenge.nl

www.etalagedecoratie.nl

 

 http://toverland.nl/educatie