iPad-klassen

In het schooljaar 2017-1018 hebben we in totaal 9 klassen met een iPad uitgerust. 

De iPad is ondersteunend aan de onderwijsvisie van onze school. We streven naar activerend, modern, aantrekkelijk en passend onderwijs voor onze leerlingen. Alle leerlingen van de klassen 2v1, 2v2, 3gt1, 3gt1, 3gt2 en de examenklassen 4gt1 en 4gt2 werken met een iPad. Tevens wordt de iPad ingezet voor de leerlingen van de LWT groepen 3b1, 4b1, 4b2 en in de sector techniek. In totaal gebruiken nu 300 leerlingen de iPad als ondersteuning bij hun leerproces. 

De technologie heeft vanaf de start in 2013 niet stilgestaan waardoor we over steeds meer en steeds betere toepassingen beschikken. Om de leerlingen van een overzichtelijk lesaanbod te kunnen voorzien gebruiken we iTunes U als basis voor het aanbieden en structureren van de lesstof. iTunes U vormt de kapstok voor alle opdrachten, apps, eBooks en ander lesmateriaal. Tevens is het de plek waar leerlingen hun gemaakte werk weer in kunnen leveren ter controle of ter beoordeling.

Binnen de vaklessen wordt gebruik gemaakt van legio toepassingen waarbij activeren, ontdekken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen een belangrijke rol spelen. We zien bij onze leerlingen een groei in de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Ze gebruiken de technologie steeds vaker uit zichzelf omdat het hun ondersteund in hun leerproces. We zien de leerlingen steeds meer gebruikmaken van toepassingen zoals de agenda om te plannen, mail om te communiceren en herinneringen om to-do lijstjes te maken.

Uiteraard zijn er ook een aantal te nemen hobbels die we gaandeweg de rit zijn tegengekomen. Zo heeft de afleiding waar de iPad op dit moment voor kan zorgen op dit moment onze hoogste prioriteit. Op het moment dat aan alle technisch randvoorwaarden is voldaan gaan we de iPads tijdens schooltijd beperken in het gebruik van spellen en toepassingen zoals social media. Alle apps die nodig zijn om tijdens de lessen te kunnen werken zullen beschikbaar zijn, maar toepassingen die hier niet onder vallen zullen niet toegankelijk zijn. Ze blijven wel op de iPad staan, maar zijn niet te gebruiken. Op schooldagen zal deze beperking van 8:30 tot 16:30 uur actief zijn. Na 16:30 verschijnen de overige apps weer gewoon op de iPad en zijn weer normaal te gebruiken. In overleg met school kunnen ouders er voor kiezen om deze beperking tot een later tijdstip dan 16:30 uur actief te laten zijn zodat de leerling ook tijdens het maken van huiswerk minder afleiding ervaart. 

 

Klik op de image om de brochure te bekijken

 

Wilt u van bovenstaande mogelijkheid gebruik maken of heeft u andere vragen over het gebruik van de iPad op St. Ursula? Neem dan gerust contact op met onze onderwijskundig coördinator iPad, Dhr. R. Kneepkens. ([email protected] )