iPad-klassen

Met ingang van schooljaar 2015-2016 gebruiken de leerlingen van 2GT en 3GT een iPad in hun lessen en voor het maken van huiswerk.

Na een tweetal voorbereidingsjaren waarbij we de iPad projectmatig hebben ingezet in de lessen van twee klassen, zijn we met ingang van het nieuwe schooljaar gestart met een bredere implementatie van de iPad in ons onderwijs.

Concreet betekent dit dat de iPad naast de boeken gebruikt wordt in de lessen van 2 en 3 gemegd- theoretisch.

De leerlingen gebruiken een aantal standard Apple apps en daarnaast ook nog een aantal andere apps. Met behulp van de app iTunes U bouwen we de studiewijzers. Dit zijn gestructureerde lessenschema's per thema en per vak.