INFORMATIEAVOND iPADS OP SINT URSULA

Gepubliceerd op 03-11-2017

Op woensdagavond 1 november was een ouderavond gepland, met als thema: het werken met iPads op Sint Ursula Heythuysen. De ouders werden ontvangen door dhr. Wilmer (teamleider GT) die de avond inleidde met een uiteenzetting over waarom wij eigenlijk met iPads willen werken. 
Uitgangspunt: op Sint Ursula streven wij naar modern, aantrekkelijk, activerend en passend onderwijs. We omarmen daarbij de moderne technologie om deze ten dienste te laten zijn van ons onderwijs. Treffend in zijn verhaal waren twee filmpjes uit de jaren '80, waarin gesproken werd over (bijna onmogelijke) technologische snufjes in de toekomst: bellen op een fiets en telefoneren met een mobiele telefoon. Frappant: alle geïnterviewden in dit laatste filmpje gaven aan dat ze zeker geen mobiele telefoon wilden hebben, want waar was dat nou goed voor? Kunnen wij ons dat nu nog voorstellen? 
Technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks te voorspellen en bij te benen, maar wij vinden het als school onze taak om leerlingen voor te bereiden op het werken met moderne technologie. Ook vinden wij het belangrijk om leerlingen aan te leren om op een bewuste manier met deze technologie om te gaan. Ontkennen en verbieden is in onze ogen geen optie, we streven juist naar kennismaken én leren omgaan met moderne technologie, op zowel didactisch als opvoedkundig vlak.
 
Daarna volgde dhr. Hermans. Hij gaf toelichting op de resultaten van een enquête over het gebruik van iPads op school. Deze enquête was aan het einde van het vorig schooljaar uitgezet en ingevuld door ouders, leerlingen en docenten. Insteek van deze enquête: achterhalen wat goed gaat, maar ook zeker oog hebben voor de zaken die nog verbeterd kunnen (en moeten) worden.
Tot slot nam dhr. Kneepkens het woord. Hij legde uit hoe hij in één klap de minst populaire leraar van Sint Ursula is geworden. Hij beheert namelijk de iPads, en onlangs werd besloten om het gebruik van games en social media tijdens schooltijd 'op slot' te zetten d.m.v. de app Zuludesk. Uiteraard namen de leerlingen hem dat niet in dank af, maar dit komt zeker de concentratie in het klaslokaal ten goede! Ook zeer interessant: Zuludesk kan door ouders worden gebruikt, om het iPad-gebruik van kinderen te sturen en te beheren!

In het tweede deel van de avond werden de ouders door docenten in de schoolbankjes gezet. Ze konden namelijk aan den lijve ervaren hoe de iPad in diverse lessen wordt ingezet. Er werd bijvoorbeeld een interessante workshop gegeven over het combineren van de iPad met de microscoop bij biologie. Daarnaast werd ouders duidelijk dat de iPad enorme mogelijkheden biedt om leerlingen actief te laten leren, waarbij relatief makkelijk rekening kan worden gehouden met een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. Ook ervoeren ouders hoe het is om met iTunesU als leidraad te werken en welke interactieve applicaties allemaal in de les gebruikt worden. Bijvoorbeeld het werken met interactieve methodes bij wiskunde, of het werken met apps als Socrative. Mooi om te zien hoe trots en enthousiast de docenten over hun activerende werkvormen vertellen!
 

Ga terug