Project plasticverwerking

30 juni 2022

Op het eerste gezicht lijkt het een enorme chaos en rotzooi in het lokaal. Een berg plastic
afval, veel kabaal, leerlingen die zagen, timmeren en door elkaar lopen. Er wordt driftig
overleg gepleegd. De leerlingen zijn druk bezig met hun project: Creatieve afvalverwerking.
Ter voorbereiding op dit project hebben de leerlingen thuis diverse soorten plastic afval
verzameld, schoongemaakt en meegenomen om als grondstof voor kunstwerken te
gebruiken. Doel van dit project is tweeledig: de kinderen milieubewust maken en hun
creativiteit aanspreken. Dit laatste is nogal lastig. Gelukkig ondersteunen de kunstenaars
Michiel Romme en Guus van den Akker de leerlingen hierbij. Ze leren ze op een andere
manier denken en ontwerpen. Vaak begint het creatieve proces met een blanco vel papier
en gewoon vormen tekenen of schetsen. Zo kunnen de mooiste en beste ideeën vorm
krijgen. De leerlingen worden vrijgelaten en niet beperkt of belemmerd door zienswijzen van
volwassenen. De kunstenaars stimuleren en sturen bij maar duwen de leerlingen geen
richting op. Niks moet, je kunt niks fout doen. Volgens Michiel is een belangrijk onderdeel
van het proces het ‘spelen’ met het materiaal.

Leerlingen gaan zo ook inzien dat plastic wel een heel dominante rol in ons leven heeft, bijna
alles is van plastic. Als je het recyclet kun je er ook nog iets moois van maken.
Als de werkstukken klaar zijn zullen ze geëxposeerd worden in de bibliotheek van
Heythuysen. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek van 8
t/m 22 juli.