Leerlingenraad

In de totale schoolbevolking vormen de leerlingen de grootste groep. Het ligt daarom voor de hand dat ook zij hun mening kunnen laten horen.De leerlingenraad stelt zich ten doel de belangen van de leerlingen te behartigen. Naast het luisteren naar klachten en wensen brengt de leerlingenraad ook zelf ideeën naar voren. In goed overleg met de schoolleiding probeert de leerlingenraad deze ideeën te verwezenlijken en eventuele knelpunten op te lossen.

Contactpersonen namens het personeel zijn mevrouw S. Bongaerts (Heythuysen) en de heer
F. Mennen (Horn). Namens de leerlingenraad zit minimaal een vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad. 


Bekijk ook het leerlingenparticipatiebeleid