Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingen die zich inzet om het jullie, de leerlingen van onze school, zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar om dit goed te kunnen doen moeten jullie je mening natuurlijk wel laten horen! Als jij je ergens aan ergert, klachten, opmerkingen of leuke ideeën hebt, laat dit ons dan horen!

Wat doet de leerlingenraad?

Als de leerlingenraad klachten of ideeën van leerlingen binnenkrijgt, gebeurt hier natuurlijk iets mee. We kijken wat we ermee kunnen doen en gaan aan de slag. Het is in het verleden wel vaker gebeurd dat er klachten waren van leerlingen, die opgelost zijn door ons. Leuke ideeën kunnen ook door ons uitgewerkt worden, want met een groep sta je sterker dan alleen.

Hoe bereik je ons?
Je kunt natuurlijk altijd een van de leerlingen die in de leerlingenraad zitten aanspreken. Hieronder zie je wie dat allemaal zijn. Je kunt ook een e-mailtje sturen:
mail de leerlingenraad

Wanneer vergaderen wij?
De leerlingenraad komt iedere woensdagochtend in de grote pauze bij elkaar en wordt begeleid door de heer F. Mennen, docent muziek.


Bekijk ook het leerlingenparticipatiebeleid