MUDN

STICHTING ‘MENSEN UIT DE NOOD’

Sinds 2014 ondersteunt Ursula de stichting ‘Mensen uit de nood.’ Tijdens de jaarlijkse vastenactie-activiteiten wordt voor deze organisatie geld ingezameld. Hieronder stelt de stichting zich aan jullie voor.

Projecten in Zuid-India
Wij zijn een stichting die zich inzet voor de armsten van de armen en dat met name in Zuid-India, te weten in de regio’s Bangalore en Palamaner waar we drie projecten ondersteunen. In Hosur, regio Bangalore, is met onze financiële hulp een centrum gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, die vaak verstoten zijn door hun familie of geen familie meer hebben en tot de armsten van de armen behoren. In de regio Palamaner zijn er twee projecten die vooral gericht zijn op kinderen en vrouwen. In het onderwijsproject werken wij samen met onze partner Center for Social Action Trust. Het gaat om 11 schooltjes voor plattelandskinderen; veelal komen zij uit gezinnen van Dalits, de onaanraakbaren, die voornamelijk van kleinschalige, eenvoudige landbouw leven en meestal verstoken zijn van noodzakelijke voorzieningen voor een fatsoenlijk bestaan. We bieden onderwijshulp aan ca 500 kinderen van 6 tot 16 jaar in de vorm van opvang, voeding, kleding en onderwijsbegeleiding. Tevens zijn de gebouwtjes een ontmoetingsplaats voor de moeders, waar zij met zelfhulpprogramma’s voor zichzelf leren opkomen. Op foto 1 is een schooltje met kinderen in de klas te zien.

A Home for Families in Distress
Het project “A Home for Families in Distress” heeft als doel de gezinnen in de 11 gehuchten een betere woning te bezorgen. Onze stichting doet ook dit samen met onze partner Center for Social Action Trust. De Trust verleent met onze steun microkredieten aan de gezinnen om de huisjes te kunnen (af)bouwen. Het gezin betaalt dit krediet in enkele jaren weer terug aan de Trust en is daarmee eigenaar van het huisje. De gelden die terugvloeien worden door de Trust, met onze instemming, besteed aan het onderwijsprogramma in de eerder genoemde 11 gehuchten. Foto 2 laat een schamel onderkomen zien met daarachter een half afgebouwd stenen huisje. Natuurlijk is dit slechts een heel beknopte beschrijving van onze projecten, meer informatie is te vinden op onze site smudn.weebly.com.

25-jarig bestaan
Het jaar 2014 was voor onze stichting een heel bijzonder jaar omdat we dat jaar 25 jaar bestonden en dat betekent dat wij een kwart eeuw met steun van onze “vrienden van de stichting” de minderbedeelde medemens in India hebben kunnen helpen. Dat stemt tot tevredenheid en dankbaarheid.

Ine Caris-Willems
bestuurslid Stichting Mensen Uit De Nood