HO – Vrijwilligersproject

23 maart 2019

Vrijwilligersproject Sint Ursula locatie Horn 27, 28 en 29 maart 2019

Ieder jaar krijgen leerlingen van de bovenbouw vmbo-t, havo en vwo de mogelijkheid om op stedenreis te gaan. Er zijn echter ook leerlingen die om diverse redenen daar niet aan (willen) deelnemen. Voor deze leerlingen organiseert Sint Ursula dit jaar een maatschappelijk en cultureel programma. Op woensdag 27 maart en vrijdag 29 maart nemen de leerlingen deel aan het vrijwilligersproject waarbij ze zelf een keuze maken uit verschillende deelnemende zorginstellingen om gedurende een dag(-deel)mee te lopen.

De deelnemende zorginstellingen zijn Sint Elisabeth(Haelen, een woonzorginstelling voor senioren waar verschillende activiteiten aangeboden worden zoals kienen, wandelen, handwerken, spelletjes en bakken), Sint Charles(Heythuysen, een zorgcentrum voor ouderen waar naast zorg ook activiteiten aangeboden worden), PSW Leudal Activiteitencentrum(Heythuysen, een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. In het activiteitencentrum wordt een belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding geboden), Hoeskamer ’t Leuke(Beegden, dit is een vorm van dagbesteding voor inwoners (vooral ouderen) van Maasgouw die voor iedereen toegankelijk is. Hier komen mensen samen om een kaartje te leggen, samen te eten, gezellig te kletsen, een oude hobby weer op te pakken of juist iets nieuws te leren.), Proteion Tafeltje-dekje (Heythuysen, vrijwilligers van tafeltje-dekje brengen dagelijks rond het middaguur een warme maaltijd bij mensen die hiertoe zelf niet meer in staat zijn.), Care+ (Roggel, deze instelling biedt beschermd wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding aan mensen met psychische problemen), De Seizoenen Elivagar(Roggel, hier wordt uitgebreide zorg aan mensen verleend).

Op donderdag 28 maart krijgen de leerlingen gezamenlijk een culturele workshop (fotografie) en sluiten de dag af met een gastcollege van een bewoner van de deelnemende zorginstelling Care+.

Het doel van het project is de leerlingen te laten ervaren hoe het is om binnen de zorgsector aan de slag te gaan, de verbinding te maken tussen middelbare scholieren, zorginstellingen en diens bewoners en het ontwikkelen van vaardigheden buiten school, zoals aanpassingsvermogen, betrokkenheid, samenwerken en anticiperen. Natuurlijk hopen we met dit project de drempel voor vrijwilligerswerk te verlagen.