HO – Ursula iCare

13 maart 2019

Leerlingen Sint Ursula Horn zetten hun (digitale) kennis in om ouderen te helpen

Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart vindt het project Ursula iCare plaats dat georganiseerd wordt vanuit scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. Dit project is een idee van twee brugklasmentoren, Joyce Thönnissen en Patrick Bisschops. Zij zijn beide mentor van een iPadbrugklas; een klas die werkt met de iPad als hulpmiddel bij activerend onderwijs. De leerlingen in deze klassen zijn zeer vaardig in het gebruik van digitale hulpmiddelen en media. Omdat Sint Ursula het erg belangrijk vindt dat de leerlingen ook samenwerken met de omgeving van de school, zetten de leerlingen hun digitale kennis op 28 en 29 maart in binnen onze regio. Concreet betekent dit dat de leerlingen met hun mentor en een technische ondersteuner te gast zijn bij een aantal seniorenverenigingen en zorgcentra in de gemeente Leudal.

Omdat onderwijs een dynamische omgeving is waarin de laatste decennia veel veranderd is, geven de leerlingen eerst een presentatie over hoe de schooldag van een scholier er tegenwoordig uitziet en hoe er tegenwoordig op school, en Sint Ursula in het bijzonder, gewerkt wordt. Dit doen de leerlingen met behulp van vlogs: filmpjes die ze zelf gemaakt en gemonteerd hebben. Daarna geven de leerlingen uitleg aan de senioren over de mogelijkheden die smartphones en tablets bieden aan deze doelgroep. Te denken valt hier bijv. aan het instellen van een klok m.b.t. het innemen van medicijnen, het beluisteren van de radio, het maken van foto’s en het bekijken hiervan, contact maken met anderen via bijv. Skype en Facetime, het installeren van apps (bijv. om het nieuws bij te houden) en het spelen van spelletjes (bijv. patience). Natuurlijk beantwoorden de leerlingen ook alle andere vragen die de senioren hebben m.b.t. mobiele devices. Als kers op de taart mogen de leerlingen de deelnemers kennis laten maken met Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Over deze ongekende techniek hebben de leerlingen recentelijk verschillende workshops gevolgd.

Aan deze eerste editie van Ursula iCare nemen de volgende organisaties deel:

  • Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn
  • Zorgcentrum Beek en Bos in Heythuysen
  • Seniorenvereniging Haelen
  • Proteion Zorgcentrum de Kreppel in Heythuysen
  • Proteion Zorgcentrum Sint Magdalena in Haelen

Ook de provincie Limburg heeft het belang van een dergelijk initiatief onderstreept door het geven van een subsidie voor dit project in het kader van de OnderwijsWerkplaats voor de duur van twee jaar.

De deelnemende organisaties zijn ervan overtuigd dat alle deelnemers veel zullen opsteken van dit project. Voor de leerlingen is het een soort maatschappelijke stage waarin ze ook werken aan hun presentatievaardigheden. De senioren zullen veel opsteken over hoe de jeugd van tegenwoordig leert en natuurlijk zullen zij veel kennis opdoen over hoe zij mobiele devices in hun dagelijkse leven kunnen gebruiken.