HO – Apple Distinguished School voor PO en VO

2 oktober 2019

Midden-Limburg kernregio innovatief onderwijs met behulp van een iPad

Unieke certificering: Apple Distinguished School voor PO en VO

Openbare basisschool De Stapsteen (PO) en Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn (VO), zijn enorm trots aan te mogen kondigen dat de scholen erkend zijn als Apple Distinguished Schools voor de periode 2019-2022.

Beide scholen hebben dit te danken aan de innovatieve manier van werken met de iPad als didactisch leermiddel.

Apple Distinguished School is een zeer unieke certificering voor PO en VO scholen. Het is een bijzondere en selecte wereldwijde groep van innovatieve scholen. Er zijn op dit moment vier scholen (Openbare basisschool De Stapsteen als enige PO-school en drie VO-scholen) in Nederland die dit predicaat toegekend hebben gekregen. Openbare basisschool De Stapsteen uit Herten en SG Sint Ursula uit Horn zetten hiermee Midden-Limburg flink op de kaart!

Het Apple Distinguished Program (waar de Apple Distinguished Schools een onderdeel van zijn) is exclusief voor scholen die voldoen aan de criteria voor onderwijsinnovatie, leiderschap en educatieve excellentie van Apple. Door het gebruik van deze technologie staat de creatieve verwerking van kennis voorop.

De scholen zoeken continue naar mogelijkheden de betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerlingen te verhogen. De erkenning wordt gegeven vanwege de sterke verantwoorde implementatie van iPads in het onderwijs, het leiderschap, de sterke visie op ICT in het onderwijs en de creatieve en betekenisvolle inzet van de iPads in de scholen.

 Erkenning voor succes

Om toegelaten te worden tot de exclusieve wereldwijde groep scholen die zich Apple Distinguished School mogen noemen heeft de school tijdens een langdurig en intensief traject bewijs moeten leveren op de volgende gebieden:

Visionair leiderschap, innovatief leren en lesgeven, voortdurend professioneel leren, overtuigend bewijs van succes en een flexibele leeromgeving.

Openbare basisschool De Stapsteen

De afgelopen 5 jaar is er hard gewerkt om op een verantwoorde manier de iPads te integreren in ons onderwijs. De manier waarop dit is opgebouwd in zowel aantallen iPads en scholing voor het team hebben ervoor gezorgd dat de iPad op een inspirerende en betekenisvolle manier bijdraagt aan het onderwijs op De Stapsteen.

De school is onlangs gestart met de pilot van het digitaal rapportfolio en verwacht dat dit in de nabije toekomst dit nog meer zichtbaar maakt voor leerlingen, ouders en het team. De sterke visie op onderwijs en hoe ICT hier een rol in kan spelen heeft gezorgd voor een sterke basis in de school en in combinatie met het digitaal rapportfolio, een verdieping gaat brengen in hoe er les gegeven en gerapporteerd wordt over resultaten van de leerlingen. De school heeft een Apple Distinguished Educator en van de ruim 40 collega’s zijn er 30 Apple Teacher.

Arno Frencken, directeur van De Stapsteen: “Juf Liesbeth Heijman heeft – als coördinator Onderwijs & Innovatie en ICT op De Stapsteen, de school begeleid in dit hele traject. Wij zijn trots op de prestaties van het team, maar zonder juf Liesbeth was dit succes niet mogelijk geweest.“

SG Sint Ursula, locatie Horn

Sint Ursula Horn heeft in 2017 voor het eerst de erkenning Apple Distinguished School gekregen. Om een succesvolle verlenging van deze erkenning te krijgen heeft de school moeten laten zien dat ze verder zijn gegaan met het innoveren en de betekenisvolle invoering van iPads in het onderwijs. Hiervoor heeft de school een zware selectieprocedure moeten doorlopen.

Inmiddels heeft de school 48 Apple Teachers en vier Apple Distinguished Educators. Dit zijn individuele erkenningen voor docenten die hebben bewezen onderwijs op een innovatieve manier te kunnen inrichten met behulp van mobiele technologie. Met elkaar zorgt dit team voor onderwijs dat voor leerlingen persoonlijker van aard is en daardoor meer tegemoetkomt aan de talenten en de voorkennis van de leerling.

“Meer dan zeven jaar geleden ontwikkelde de school een visie op persoonlijk leren met behulp van een iPad. Aangezien de meerderheid van onze leerlingen reeds via het gebruik van mobiele apparaten altijd en overal toegang tot informatie heeft, vonden we dat hun educatieve ervaring niet anders zou moeten zijn. De docenten gebruiken activerende werkvormen om de leerlingen te enthousiasmeren. De iPad dient daarbij als ondersteunend hulpmiddel.”

De iPad is een krachtig en dynamisch leermiddel en verhoogt de betrokkenheid van leerlingen bij de inhoud van een leergebied” zeggen Mark van de Mortel (Onderwijskundig leider “activerende didactiek met behulp van een iPad” en teamleider VMBO-T) en Vivian Verstappen (Innovatiecoach technologie en docente natuurkunde).