HEHO – Uitstel schoolexamens

23 maart 2020

Heythuysen / Horn, 23 maart 2020

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen,

Vandaag om 19:00 uur heeft de Nederlandse regering tijdens een persconferentie verdere maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Helaas werd daarbij niets gezegd over het onderwijs en in het bijzonder de schoolexamens die nu overal in Nederland afgenomen worden.

Verschillende belangenorganisaties hebben minister Slob opgeroepen om het afnemen van de schoolexamens te staken. De minister heeft aangegeven hier morgen een beslissing over te nemen.

Met bovenstaande in ons achterhoofd vinden wij het onverantwoord om de schoolexamens morgen doorgang te laten vinden. Wij organiseren de schoolexamens volgens de richtlijnen van het RIVM, maar de maatregelen en adviezen die vandaag zijn aangekondigd stijgen daar in sommige opzichten bovenuit. Daarnaast is de voorbereiding van de leerlingen door zoveel onzekerheid omgeven dat wij van mening zijn dat van een goede wijze van toetsing geen sprake meer kan zijn.

Wij stellen de schoolexamens daarom tot minimaal komende donderdag uit. Wij hopen dat er morgen duidelijkheid vanuit het ministerie komt, zodat we een definitief besluit kunnen nemen. 

De afgelopen periode hebben we op school veelvuldig overleg gehad over het afnemen van de schoolexamens in de huidige situatie. Wij realiseren ons terdege dat we dit bericht in een heel laat stadium naar u sturen. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat ook voor ons de ontwikkelingen zich de afgelopen tijd snel en soms verrassend opvolgen.

De school is dinsdag en woensdag alleen geopend voor leerlingen waarvan de ouders / verzorgers hebben aangegeven dat opvang nodig is.

Wij hopen u voor dit ogenblik voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra wij meer duidelijkheid hebben, sturen wij u opnieuw een bericht.  

 

Met vriendelijke groet,

D. Hermans T. van Pruissen
locatiedirecteur adjunct-locatiedirecteur