HEHO – Schoolexamens kunnen doorgaan

17 maart 2020

Heythuysen / Horn, 17 maart 2020

Geachte ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen,

Kort nadat we u vanmiddag een bericht stuurden over de stand van zaken, werd in de media bekend dat de schoolexamens weer doorgang kunnen vinden. Wij vinden het erg prettig dat we de eindexamenleerlingen weer perspectief kunnen bieden.

Wij maken de organisatie rondom de schoolexamens zo snel mogelijk in orde. Wij sturen u hier morgen in de loop van de dag een bericht over. We willen nu al benadrukken dat de schoolexamens op zijn vroegst volgende week maandag hervat zullen worden, zodat de leerlingen tijd hebben om zich hierop voor te bereiden. We zullen hierbij ook maatregelen nemen om dit in een zo veilig mogelijke omgeving te laten verlopen.

Wij begrijpen dat er bij u nog veel vragen leven over de schoolexamens. Wij zetten alles op alles om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven.

Met vriendelijke groet,

D. Hermans T. van Pruissen
Locatiedirecteur Adjunct-locatiedirecteur