HE – tropische temperaturen op komst…

22 juni 2019

Beste allemaal.

In verband met de te verwachten tropische temperaturen in de week van 24 juni 2019 hebben we besloten de laatste drie lesdagen, te werken t/m les 6 volgens het verkorte lesrooster.

 

Voor maandag 24, dinsdag 25  en woensdag 26 juni gelden dus de volgende lestijden:

1e bel 08.30 uur

1e lesuur 08.35 – 9.15 uur

2e lesuur 09.15 – 9.55 uur

3e lesuur 09.55 – 10.35 uur

Pauze 10.35 – 10.50 uur

4e les 10.50 – 11.30 uur

5e les 11.30 – 12.10 uur

6e les 12.10 – 12.50 uur

 

Over al geplande toetsen of inhaalwerk tijdens de lessen 7, 8 of 9 maakt de docent nieuwe afspraken met de leerlingen.

 

Namens de schoolleiding,

T.Houben (locatiedirecteur)