EW – Beste scholen 2021

26 januari 2021

Weekblad Elsevier heeft in haar jaarlijks onderzoek Beste scholen 2021 alle scholen met vmbo, havo en vwo (inclusief gymnasium) met elkaar vergeleken op basis van de prestaties van leerlingen en daarmee van hun leraren.
Aan slechts 3 afdelingen in Limburg is het predicaat superschool toegekend. Sint Ursula heeft de titel superschool gekregen voor de schoolsoorten vmbo-basis en vmbo-kader. Ook vmbo GT werd als goed beoordeeld!

Een resultaat om trots op te zijn!