COVID-19

COVID-19: aanvullende maatregelen

Mondkapjes

Vanaf maandag 5 oktober 2020 geldt op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland een dringend advies om, in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en leraar niet te waarborgen is, een mondkapje te dragen. Voor onze school geldt dit dringend advies voor alle gangen, de aula, de garderobe, de trappen en de entreehal.

Aanvullend blijft gelden dat bij praktijksituaties iedere leerling een mondkapje dient te gebruiken indien de docent in de les daartoe opdracht geeft (als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden).

Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het blijft dus van belang om 1,5 meter afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en te niezen, en thuis te blijven bij klachten.

Ventilatie

In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het RIVM adviseert dan ook de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Bovendien leren leerlingen het beste in een omgeving met gezonde lucht.

De school heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit binnen onze gebouwen. De ventilatie in de scholen voldoet aan de geldende richtlijnen conform de metingen die we van de overheid hebben moeten verrichten. Deze metingen zijn door een extern bedrijf uitgevoerd. Er zijn wel enkele adviezen gegeven die onze facilitaire dienst met spoed heeft opgevolgd.

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd over ventilatie op scholen die u kunt vinden op www.weeropschool.nl/ventilatie

Aangescherpt protocol heropening scholen

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 hebben sociale partners het protocol aangescherpt betreffende het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Aan scholen wordt geadviseerd om in principe geen bijeenkomsten op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken, vergaderingen of vieringen) te organiseren en deze alleen plaats te laten vinden indien strikt noodzakelijk. Bij contact tussen school en ouders/verzorgers is online dus het uitgangspunt.

Bekijk de beslisboom   150221