Privacy

Op het gebruik van onze website is de privacyverklaring van Stichting Onderwijs Midden-Limburg van toepassing. 

Wie zijn/haar vermelding in een tekst of afbeelding van de website wil laten verwijderen, kan dat melden door een e-mail te sturen aan [email protected]. De betreffende vermelding zal dan zo spoedig mogelijk worden weggehaald.